ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

Робота позивача на зазначених посадах на умовах неповного робочого дня (по 0,5 ставки) жодним чином не впливає на розмір гарантованої … днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Кодекс законів про працю України

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61).

Огляд чинних процедур призначення соціальної допомоги в Україні

…інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною та не зайнятий роботою чи навчанням в режимі повного робочого дня. Матерям, які вийшли на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, або одночасно продовжують навчання з…

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

…ціні товарів за цінами, які існували до їх уцінки, продаж неповного комплекту товарів, передача покупцеві одного… …грубих порушень трудової дисципліни (невихід на роботу або відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин, поява на роботі у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, запізнення…

Правила добровільного страхування фінансових ризиків

Наданням неповного пакету документів для оформлення візи (під повним… Негайно, але не пізніше 1 (одного) повного робочого дня (якщо інший строк не передбачений Договором страхування), з моменту настання події або з моменту, коли Страхувальник (Подорожуюча особа) дізнався про цю подію: 

Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

Протокол №3 від 2 грудня 2005 р. Зимостійкість – середня. Середня стійкість до хвороб. Зимостійкість – середня. Зрозуміло, що у випадку неповного забезпечення цукрових бу­ ряків чи картоплі добривами… Посіви обприскують з ви­ тратою робочого розчину 250-300 л/га. Норма робочого розчину – 200-300 л/га.

Психіатрія. Курс лекцій. Навч. посібник

Москеті постійно проводив активну просвітницьку роботу серед населення Одеси і Півдня України. …відсталість Розумова відсталість — це стан затриманого чи неповного розвитку психіки, який характеризується, в першу… …алкогольних «алібі», на використанні особливостей виробництва і робочого графіка.