Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

Одночасно стебло росте і верхівкою всередині листкової трубки. У пшениці плід є одночасно насіниною і має назву зернів­ ка. Одночасно з інтенсивним ростом стебла, внаслі­ док різкого видовження передостаннього міжвузля, відбувається 16 вихід колоса з піхви верхнього листка, що означає настання фази колосіння.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Загальнодержавні вибори можуть проводитися одночасно з місцевим рефе- рендумом, позачерговими, повторними, проміжними, першими, додатковими міс- цевими виборами. Дільничні виборчі комісії одночасно є суб’єктами усіх виборчих процесів, в ор- ганізації і проведенні яких вони беруть участь.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

При цьому, кожна стаття кодексу має самостійне значення і одночасно є складовою частиною всієї сукупності норм, що утворюють відповідну частину кодексу і кодекс у цілому. 94 Конституції України офіційне оприлюднення законів України є правом і одночасно обов’язком Президента України.

ТРУБЛАЇНІ Микола Петрович – Шхуна «Колумб»

Але Стах не спустив паруси і, одночасно користуючись слабеньким попутним вітром, прискорював ходу «Колумба». Одного разу він вдало торпедував крейсер, одночасно витримав бій проти трьох міноносців і вернувся неушкодженим. Двері відчинилися, чоловік увійшов у них, одночасно витягаючи з кишені жилета папірець.

КАТАЛОГ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ ДУ ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ

Батьківські компоненти висівають одночасно. Чоловічий компонент має добру пилкоутворювальну здатність і цвіте одночасно з материнським компонентом. Батьківські компоненти висівають одночасно. Батьківські компоненти висівають одночасно. Батьківські компоненти висівають одночасно.

Архітектура і операційні середовища комп’ютерних систем

Наприклад, у процесорі Alpha 21364 одночасно може знаходитись в обробці для динамічного розпаралелювання до 80 команд (найбільша кількість для сучасних мікропроцесорів) [4]. Йдеться, перш за все, про появу операційних систем та розробку мультидоступу до обчислювальних послуг одночасно багатьох користувачів.

Улас Самчук – Волинь

Йому зовсiм покращало, вiн мiг уже ходити на своїх милицях, i коли на таке дивилась мати, вона одночасно i смiялась, i плакала… – Одночасно з цими картинами з’явилися книжечки про хороброго донського козака Кузьму Крючкова. Але одночасно… Володько згадує Дермань, монастир, шипучi смереки i бамкання вечiрнього дзвона.

РІПЕЦЬКИЙ Степан – Українське Січове Стрілецтво

Дотеперішній етап стрілецького руху був ідеологічною та військовою підготовою до майбутнього збройного виступу Українських Січових Стрільців проти Росії та одночасно приготовив психологічно наш політичний провід та цілу суспільність до цього важливого и відповідального діла.

ПЕТРОВ Всеволод – Спомини з часів української революції

Вони підійшли та нараз віддали почесть так одночасно й так вправно, що мимоволі підтягнулись і наші; витягнулись, приклавши руку до шапок. Одночасно з містечка Мир мали виступити збройні відділи до 1000 багнетів ріжних частин теж з гарматами. Одночасно з внутрішнім виступом мали підійти і червоноґвардійці зі Столпців.

Володимир Кучмук – Програмування на мові ДОВІР’Я

Він і є, і одночасно його немає. Через носіїв одночасно і матеріального, і нематеріального світів — те, що ми називаємо людством. Хлопці напружено працювали над своїми завданнями, одночасно обмірковуючи питання, які були підняті зранку. з’єхидничав Олександр, одночасно показавши свою обізнаність з темою.