Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

Після проростання бур’янів, але не пізніше як через 10-12 днів, орють на 20-22 см в агрегаті з боронами або кільчасто-шпоровими котка­ ми і боронами, найкраще з “Раскотаі”. септоріозна плямис­ тість листя (8ергогіа (хШсі) та ринхоспоріозна плямистість листя (КііупсЬозрогіит зесаііз).

ТОЛСТОЙ Олекcій – Аеліта. Гіперболоїд інженера Гаріна

Нараз вдалині лунко заіржав кінь. –  Аіу, – –  Аіу, – аіу утора шохо, даціа Тума ра гео Талцетл. –  Аіу утара Аеліта, – –  Аіу ту іра хасхе, Аеліто?  – завили, заіржали голоси, і на двері навалилися, закрутилася фарфорова ручка, з одвірків посипалася штукатурка. Саіуе тоді, гнаний завірюхою, із снігових вихорів вискочив Манцев.

Журнал Сучасність 1961 – 1991

ЛЛ_І-АІ!(ЗиЗТ 1988 мйи-ЕП5ТП. Резюме статтів цього журналу друкується і реєструється в: Нізіогісаі АЬзІгасІз. 1950 у/ігсі тіїдеіеіК: ІпґіаЬег ипд Уегіедег: ІІкгаіпізсНе (ЗезеІІзсНаЇЇ Ійг Аизіапсіззіисііеп «Зибазпізі» е. ОезсЬаІЇзійЬгег ипсі ійг с Іеп ІпНаїі уегапЬлюгііісЬ: 2.

Давня історія України в контексті світової цивілізації

Нащадки останніх переважають нині в центрі, на сході й північному заході Європейського континенту… Здебільшого то була праісторична (або доісторична, дописемна, первісна) минувшина.7 А від легендарного народження Ісуса Христа прийнято — в християнських країнах — вести відлік років “нашої ери”.

ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА У БУДІВНИЦТВІ – Основні положення

За формулою (В.8) можна розраховувати тривалість аерації в аеротенках з подовженою аерацією стічних вод, приймаючи: р – як середню швидкість окиснення за БСКповн – 6 мг/(г· год); аі – від 3 г/дм3 до 4 г/дм3 ; S – 0,35.

Олесь Гончар – Твоя зоря

Ліда заінтриговано поглядав на нас — то на мене, то на Заболотного, — Особистість, я сказав би, з прикметами людини майбутнього, такої, що матиме органічну потребу поліпшувати світ, вдосконалювати природу й жити у вічдаій злагоді з нею… Обшарпану із скрученими за спиною руками, водили її по селах, ваі-анавайте: хто така?

Мікроелектроніка і наноелектроніка. Вступ до спеціальності

(Пунктиром показано апроксимаія залежності µ(Т) = Залежність ширини забороненої зони від постійних ґраток як для кристалів типу алмаза, так і для напівпровідників типу АІІІВV показано на рис. Виявлено, що феромагнітні властивості можна додати сполукам АІІІВV і АIIВVI за допомогою легування їх іонами заліза, кобальту, марганцю.

Михайло СТЕЛЬМАХ – Чотири броди

Магазаііпк крішо усміхнувся до міліціонера. Не тільки той поет, що засіває віршами папір, але й той, що має в душі раі дощі й тривогу хліба, радощі й тривогу людини.. « — А коли зробите бочку на огірки, розсіл буде витікати чи аі? Одна брова — варта вада, а другій — і піяи вемаі Аж агрономом буде в нас.

Олександр Довженко – Щоденник

У нас нема ні шкіл, ні інститутів, ні музеїв, –аі бібліотек. Красивий, незважаючи иа многолітаі яамагання архітекторів і горе-керівників занапастити його красу витворами убожества і нікчемства.

Володимир Винниченко – Сонячна машина

І що можна даіи за те, щоб мати право на це? Мелодія біскаі все густіше, виразншіе заповнює залу. милі, комічні, такі страшно суворі, напружені до-ліцаі, — Не всяка воля в добро Воля пор нографп є заіин для юнацтва Сонячна машина є порнографія для недорослого людства. А сама десь жахається, ридає з жаію за минулим, проклинає).