Обкидання

обкида́ння1 – іменник середнього роду (закида"ння з усіх боків; обметування) відмінок однина множина називний обкида́ння родовий обкида́ння давальний обкида́нню знахідний обкида́ння орудний обкида́нням місцевий на/в обкида́нні, обкида́нню кличний обкида́ння*

Дихання

диха́ння – іменник середнього роду (те ж, що ‘диха”ння’) відмінок однина множина називний диха́ння родовий диха́ння давальний диха́нню знахідний диха́ння орудний диха́нням місцевий на/у диха́нні, диха́нню кличний диха́ння* [діал.]

Містобудівний

містобудівни́й – прикметник (до містобудува"ння) відмінок однина множина чол.

Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових куль­ тур. I5ВN 966-345-064-9 Розглянуто особливості інтенсивних технологій вирощування основ­ них сільськогосподарських культур. ББК 41я73 Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Львівського державного аграрного університету.

Формування інституту інших кримінально-правових заходів в епоху премомодерну : на артефактах українского права

Олександр Козаченко Формування інституту інших кримінально-правових заходів в епоху премомодерну : на артефактах українского права Nauczyciel i Szkoła 3-4 (32-33), 81-88 2006 Козаченко Олександр Формування інституту інших кримінально- правових заходів в епоху премомодерну (на артефактах українського права).

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Вибори в Україні є основною формою народного волевиявлення, способом безпосереднього здійснення влади Українським народом. Вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого ви- борчого права шляхом таємного голосування. Порядок обчислення строків 1.

Кобилянська Ольга – Людина

к.[2] лісовим радником, мав велике поважання, великий вплив і великі доходи. Про се не мав він нікому здавати справоздання. Вона не належала до тих жінок, котрі супокійним оком глядять на доньок, наколи ті беруть книжку до рук і в будню днину та читанням безбожних любовних дурниць.

ЮЩУК Іван Пилипович – Троє на Місяці

До речі, коли вже зайшла мова про дешифрування, то слід пам’ятати, що його треба робити не будь-де (не на клаптиках паперу і тим більше не на сторінках книжки), а в спеціально заведеному для цього зошиті, який повинен зберігатися в надійному, недоступному для “піратів” місці: у портфелі чи в шухляді.

ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

Міністерство освіти і науки України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Факультет української філології Кафедра української мови та методики її навчання ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога) Укладач: І. Протилежне – чуже мовлення.

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС 2019

Однією з найсуттєвіших ознак такої цілісності є функціонування в різних суспільних сферах літературної мови, яка має кодифікований правопис. Чуємо розмаїття акцентів, вимов, інтонацій, бо це усне українське мовлення з його природними територіальними, соціальними, віковими особливостями.