КАТАЛОГ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ ДУ ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ

80 СОЧЕВИЦЯ ЛІНЗА  Має відмінні смакові якості насіння О р и г і н а т о р и , ДП ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН України. 92 СОРГО ЗЕРНОВЕ ВІНЕЦЬ О р и г і н а т о р Генічеська дослідна станція ДУ ІЗК НААН України. 93 СОРГО ЗЕРНОВЕ ПІВДЕННЕ О р и г і н а т о р Генічеська дослідна станція ДУ ІЗК НААН України.

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ – Збірник наукових праць

виключити із Закону України «Про виконавче провадження» положення, якими передбачено відсутність доказів сплати авансового внеску підставою для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання; — 129 Конституції України однією із основних засад судочинства визначається обов’язковість судового рішення.

ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

36 КЗпП України у зв’язку із закінченням строку дії контракту. 36 КЗпП України у зв’язку із вступом на військову службу. Суми на відшкодування моральної шкоди, виходячи із Закону України «Про оплату праці» та пункту 3.13 Інструкції зі статистики заробітної плати, також не є заробітною платою та платежами, які прирівнюються до неї.

РІПЕЦЬКИЙ Степан – Українське Січове Стрілецтво

Також із «Молодої України» їздили таємно до Києва В.Старосольський, В. політична репрезентація українців із Східньої України – « що була гимном УССтрілецтва, поставлено виразно основну програму і мету стрілецького бойового походу: визволення України із московської неволі.

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

наук, проф., академік НАПрН України (Україна, Київ, ІЗ ВРУ) А.Р. Депресивні регіони України: аналіз, оцінка, проблеми / Ф.Д. У своїх щорічних посланнях до Верховної Ради він наголошував, що «наш вибір – модернізація України, є незворотним. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) /

Юрій Горліс-Горський – Холодний Яр

Далеко звідсіль, із самої середини України, до чужих кордонів… Чому штаб Холодного Яру не вірить у можливість перемоги над большевиками самих внутрішніх сил України, без збройного удару із Заходу? Був членом Союза Визволення України і організатором націоналістичної студентської молоді.

Апанович – Гетьмани України і кошові атамани Січі

Військові канцеляристи не лише зналися на механізмах і підводних течіях сучасної їм політичної обстановки, соціальних відносин, а й були обізнаніз історією України на основі документальних джерел. Він щез, а разом із ним щезло ім’я України й славетних козаків.

Адріан Кащенко – Славне військо

Це місто було відрізане від України не морем, як Сіноп і Трапезунт, а річками та безмежними степами, на яких кочували татари. Фактичним же правителем України, а разом із тим і Запорожжя — став граф Румянцев. Не таке було становище молодших запорожців, пізніших утікачів з України.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Стаття 80. Таке рішення приймається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення по- вноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.

Іван Кривуцький – За полярним колом

Разом з ними відбували покарання й політичні підлітки із Західної України за співпрацю з УПА. Особливе місце займали політв’язні із Західної України. Сам із Східної України – філолог або історик. Вона не стосувалася наших хлопців і дівчат із Західної України; "фітілі" –