Грильяж чи грил’яж як правильно?

Правильно Грильяж – неістота, іменник чоловічого роду в однині, відповідає на питання (що?). Многозначне слово іншомовного походження, так називають залиті шоколадом горіхи або декоративні дерев’яні ґрати на вікнах. У французькій мові слово має такі ж значення. Відповідно правопис слова треба запам’ятовувати, оскільки в українській мові воно належить до словникових. Грильяж — сорт твердих або м’яких…

Грушевий чи грушовий як правильно?

Правильно Грушевий — відносний прикметник чоловічого роду в однині, відповідає на питання (який?). Творення слова відбулося суфіксальним способом від іменника груша. При словотворенні прикметників чоловічого роду використовуються суфікси (-ев-/-ов-). Суфікс (-ев-) використовуємо коли твірна основа закінчується на шиплячий звук та наголос в похідному слові припадає на основу. В інших випадках та коли наголос падає на закінчення…

Густонаселений чи густо населений як правильно?

Правильно Густонаселений – складний якісний прикметник чоловічого роду в однині, відповідає на питання (який?). Перша частина прикметника утворена від прислівника густо, а друга — від прикметника населений. Складні прикметники, які мають такий характер утворення, потрібно писати разом. Наприклад: легкозаймистий, малочутливий, новозаснований, різноспрямований. Завдяки розвинутій промисловості та скупченості середніх та невеликих міст, Донецький регіон був досить…

Відтепер чи від тепер як правильно?

Правильно Відтепер – складний обставинний прислівник часу, відповідає на питання (коли?). Лексичне значення — з цього часу, з цієї пори. За допомогою поєднання прийменника від та прислівника тепер утворене перевірене слово. Саме в таких випадках складні прислівники пишуться разом. Приклади: віднині, відтепер, донині, дотепер, забагато. Як би не склалася подальша доля, відтепер точно знаю, що…

Корисний чи користний як правильно?

Правильно Корисний – прикметник чоловічого роду в однині відповідає на питання (який?). Слово утворилося від іменника “користь” додаванням до основи суфікса (н) та закінчення (ий). При словозміні у групі приголосних -стн-, -ждн-, -здн-, -стл відбувається спрощення, тобто, приголосний в середині групи випадає. Наприклад: радість – радісний, тиждень – щотижневий, проїзд – проїзний. Увага! Слова кістлявий…

Попри чи по при як правильно?

Правильно Попри – перед нами складний прийменник, який утворений поєднанням двох простих прийменників – (по) та (при). Роль цієї незмінної службової частини мови у реченні – зв’язок слів. Іноді складні прийменники можуть поєднувати в собі і декілька простих. В усіх цих випадках прийменники пишуться разом: заради, поза, поміж, понад, поперед. Зауважимо, що прийменники (по) та…

В’їзд чи вїзд як правильно пишеться?

Правильно В’їзд – у даному іменнику апостроф пишеться відповідно до основного правила вживання. Головна роль апострофа у слові – показати роздільну вимову губних приголосних (б, п, в, м, ф) та твердого приголосного (р) перед голосними буквами я, ю, є, ї, коли вони позначають два звука (йа, йу, йе, йі). Приклади: п’ю, в’юн, п’ятниця, м’ясо. Зверніть…