Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

цільове спрямування державних капітальних вкладень у розвиток виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури; – удосконалення механізму державного регулювання інвестицій для стимулювання довгострокових вкладень фінансових ресурсів і створення сприятливого інвестиційного клімату.

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: конспект лекцій

Тому, за використанні цього як інструмент до ухвалення управлінські рішення не враховуються інші можливі варіанти, розраховані довший термін окупності і потребують великих капітальних вкладень.

ТЕХНОЛОГІЯ ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

23 До основних показників належать собівартість і трудомісткість одиниці продукції механізованого процесу, тривалість робіт, терміни окупності капітальних вкладень на механізацію й автоматизацію про- цесів, до допоміжних – питомі показники ваги, метало- і енергоєм- ності, розраховані на одиницю продуктивності комплекту машин…