Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

…належать: документи, що обслуговують грошовий обiг – книжки ощаднi, чековi, депозитнi, чеки грошовi, розрахунковi, доручення на видачу коштiв тощо; трудовi книжки, вкладишi до них; а також платiжнi картки, квитанцiї, конверти з ПIН-кодами тощо.