Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

Адаптація національного законодавства до стандартів Європейського Союзу вимагає оновлення, перш за все, чинних Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», а відтак – усунення існуючих прогалин та колізій у правовому регулюванні діяльності місцевих публічних органів влади.

Онова

оно́ва 1 – іменник жіночого роду (оновлення) відмінок однина множина називний оно́ва родовий оно́ви давальний оно́ві знахідний оно́ву орудний оно́вою місцевий на/в оно́ві кличний оно́во* [рідко]

ПОСТАНОВА Про затвердження Правил ринку Відповідно до законів України “Про ринок електричної енергії”

ОСП (у якості АР і АКО) несе відповідальність за реєстрацію наданих і отриманих даних від учасників ринку з метою забезпечення повноти і своєчасного оновлення реєстру генеруючих одиниць.

Давня історія України в контексті світової цивілізації

державна система Аратти різко деградує (через відмову від самоспаленняоновлення полісів, складного будівництва жител і міст, розписування кераміки тощо), але її традиція зберігається (через майдани, “Вєду словена”, фольклор та ін.) в межах того ж таки общинного ладу.

САВЧЕНКО Віктор – Україна масонська

iстинний християнин є людиною, яка, пройшовши шлях очищення й оновлення, шукає возз’єднання з Христом i сприймає його в себе так, щоб Вiн у ньому жив, дiяв, розпоряджався i керував його думками, рухом, волею, тобто щоб Христос був у ньому, а вiн у Христi».

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Проте час, відведений на вивчення, обмежений санітарно-гігієнічними вимогами щодо освітнього процесу та фізіологічними можливостями студентів, тому виникає необхідність оновлення, ущільнення, модернізації, зміни структури змісту освіти. оновлення змісту освіти, зниження навчального навантаження студентів; –

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Генезис інформаційного суспільства, утвердження його основ та принципів у життєдіяльності соціуму супроводжувалися оновленням словникового запасу, яким користуються люди як у процесі виробництва, так і у побуті.

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

Теслюк В.,Лузан П., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв НУБіП України, ННІ Природничо-гманітарний ННІ 2011 скерована на майбутнє, він формує у молодих людей активне і відповідальне прагнення оновлення світу, в якому вони живуть. постійне оновлення знань (самоосвіта).

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Тарасенка, не завжди може бути оцінена однозначно негативно й іноді вказує “на потребу в зміні “непрацюючих” норм, оновлення застарілих цінностей” [17, с.50].