ПАЛЕОКОНТАКТ: МІФИ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? Іван Мозговий

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Іван Мозговий ПАЛЕОКОНТАКТ: МІФИ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? Монографія Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету CУМИ CУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 2017 ПАЛЕОКОНТАКТ: МІФИ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? М 74 Палеоконтакт : міфи чи реальність : монографія / І.