Володимир Винниченко – Відродження Нації

Перший Уряд відродженої державности — Ґенеральний Секретаріат. А в слідуючих днях, як виплив з Універсалу, як лоґічне переведення його в життя було зосновано Ґенеральний Секретаріат Української Центральної Ради, інстітут, який мав реалізувати виставлені в Універсалі тезіси.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Виборча комісія, яка утворює відповідну виборчу комісію або формує її склад, одночасно з утворенням або формуванням складу призначає голову, заступника го- лови, секретаря такої виборчої комісії. Секретар виборчої комісії повинен володіти державною мовою. На засіданні виборчої комісії протокол засідання веде секретар комісії.

ЗАРУДНИЙ Микола Якович – На білому світі

На сторінці третій протоколу секретар сільради Олег Динька чорним по білому написав: «Далі виступив Семен Федорович Коляда і сказав, що він морально переживав, що наш колгосп ішов не вперед, а навпаки – назад. На задрипанім газику під’їхав секретар райкому Петро Йосипович Бунчук.

Секретар

секретаря́м знахідний секретаря́ секретарі́в орудний секретаре́м секретаря́ми місцевий на/у секретаре́ві, секретарю́, секретарі́ на/у секретаря́х кличний секрета́рю секретарі́

Секретар-координатор

…координа́торові, по секретаре́ві-коорди́натору, по секретарю́-координа́тору, по секретарі́-координа́тору на/у секретаря́х-координа́торах кличний секрета́рю-координа́торе секретарі́-координа́тори