СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Релігія як соціальний феномен: структура, функції, класифікація … 401 Частина V. Але пристосувати існуючий теоретичний апарат для вивчення таких різних за своєю природою соціальних феноменів, як сім’я, держава, девіантна поведінка тощо, загальнотеоретична соціологія не могла.

Феноменаліст

…знахідний феноменалі́ста феноменалі́стів орудний феноменалі́стом феноменалі́стами місцевий на/у феноменалі́стові, феноменалі́сті на/у феноменалі́стах кличний феноменалі́сте феноменалі́сти

НАУКОВІ СТУДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ – ЗБІРНИК СТАТЕЙ

Це цілком логічний зв’язок, що пояснює співіснування цих двох феноменів у людській особистості; ? Особливою глибиною вирізняються розвідки в таких напрямках: теоретичне обґрунтування феномена “саморозвиток особистості” (О. Відтак означилися різні точки зору щодо природи цього феномена.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Виникнувши як суто технічний засіб передачі інформації, Інтернет за досить короткий строк перетворився на важливий соціальний феномен. Цим зумовлена актуальність цілісного філософсько- правового осмислення феномена інформаційного суспільства в умовах українського соціуму.

Феноменалізм

феноменалі́зм – іменник чоловічого роду відмінок однина множина називний феноменалі́зм родовий феноменалі́зму давальний феноменалі́зму, феноменалі́змові знахідний феноменалі́зм орудний феноменалі́змом місцевий на/у феноменалі́змі, по феноменалі́зму кличний феноменалі́зме*