ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

Додатки репрезентують схематичне відображення структури стилістики, її зв’язку з іншими науками, цілісного поняття стилістичної системи мови, узагальнюють характеристику функціональних стилів, подаютьалгоритмвиконання стилістичного аналізу тексту. також: функціонально– стилістична класифікація лексики.

Функціоналіст

функціоналі́ста функціоналі́стів орудний функціоналі́стом функціоналі́стами місцевий на/у функціоналі́стові, функціоналі́сті на/у функціоналі́стах кличний функціоналі́сте функціоналі́сти

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Суспільство аналізується як соціальна система у структурно-функціональному вимірі. Таким чином, в соціології органічно поєднуються генетичний (конкретноісторичний) та структурно-функціональний підходи до аналізу як різних соціальних систем окремо, так і загалом суспільної системи як їх сукупності.

Функціоналізм

функціоналі́зм – іменник чоловічого роду відмінок однина множина називний функціоналі́зм родовий функціоналі́зму давальний функціоналі́зму, функціоналі́змові знахідний функціоналі́зм орудний функціоналі́змом місцевий на/у функціоналі́змі, по функціоналі́зму кличний функціоналі́зме*