ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

Утім, виховання має пристосувати людину до існуючої системи відношень у новій соціальній групі, воно є необхідним інструментом її оптимального функціювання, розвитку. управлінська: функція, спрямована на досягнення поставленої мети, забезпечення сталого функціювання й розвитку систем завдяки інформаційному обміну; –

ТИПІЗАЦІЯ ІМІДЖУ

функціональний, за якого виокремлюють різні його типи, виходячи з різного типу функціювання; —

Архітектура і операційні середовища комп’ютерних систем

відмова сторінки”, OS обробляє внутрішнє переривання і переміщає сторінку у локальну машину Для ефективного функціювання паралельної системи важливу роль відіграють засоби зв’язку процесорів між собою, з пам′ятю та засоби синхронізації паралельних процесів.