УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС НАВЧАЛЬНИЙ ПОСIБНИК 2013

Перед суфіксами -ськ-ий, -ств-о зберігаються кінцеві приголосні твірних основ у таких випадках: герцог – герцогський, герцогство, казах – казахський, баски – баскський, тюрки – тюркський, Саки – сакський, Мекка – меккський, Цюрих – цюрихський, Дамаск – дамаскський, Нью-Йорк – нью-йоркський.