Срв

СРВ – абревiатура (Соціалістична Республіка В’єтнам) незмінювана словникова одиниця

Кпв

КПВ – абревiатура (Комуністична партія В’єтнаму) незмінювана словникова одиниця

Дрв

ДРВ – абревiатура (Демократична Республіка В’єтнам – 1945-1976 рр.) незмінювана словникова одиниця