ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Компютерне проектування в сучасних графічних редакторах 36 16 4 12 20 Всього годин Самостійна робота Всього аудиторних Лекційні Лабораторні Види контролю 520 № з/п Назва модулів і тем Кількість годин Аудиторні години 15. Компютерне проектування в сучасних графічних редакторах Тема 4.13.