Абстрагува́ння

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

абстрагува́ння – іменник середнього роду
відмінок однина множина
називний абстрагува́ння
родовий абстрагува́ння
давальний абстрагува́нню
знахідний абстрагува́ння
орудний абстрагува́нням
місцевий на/в абстрагува́нні, абстрагува́нню
кличний абстрагува́ння*


Приклади з літератури1.

… відомих людині базових розумових операцій (абстрагування, узагальненн я, упорядочення тощо), а деяка нова складна розумова дія … і одночасно завершенням логічної дії абстрагування. Це поширення в думці загальних істотних ознак класу (множини) предметів … роль узагальнення, порівняння, аналізу, синтезу, абстрагування в навчально – пізнавальній діяльності. 3. Складіть питання до анкети, яка …

Німчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології. Навчальний посібник. Київ, 2000

2.

… єкта на всіх рівнях теоретичного абстрагування; 3) розробка методичної схеми аналізу, в якій сума окремих досліджень …

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 – 1928 рр.). Відп. ред. С. В. Кульчицький. В 2 ч. Ч. 1. Київ, 2009

3.

… зниженням розвитку інтелекту, нездатністю до абстрагування і оперування поняттями. У хворих достатньо розвинута мова, є певний …

Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з психіатрії та наркології. Полтава, 2005

4.

… розвиненій уяві, інтуіції, здібності до абстрагування та рефлексії. Процесуальна самостійність та персональна відповідальність юристів правоохоронного напрямку …

Матеріали III-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції _Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології_. Кременчук, 2010

5.

… спираючись на минулий досвід. 4. Абстрагування – здатність уявляти властивості об’єктів, відволікаючись від самих об’єктів … змiсту незнайомого прислiв’я зумовлене абстрагуванням вiд прямого змiсту завдяки вiдтворенню зв’язку життєвого досвiду мiж …

Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з медичної психології. Полтава, 2001

6.

… змогу спостерігати тенденції за умовного абстрагування від рішень, здатних змінити ці тенденції. Мета його полягає у …

Політологія. Підручник. Київ, 2002

7.

… досить розвинутою і здатною до абстрагувань». Це свідчить про те, що у слов’ян були власні … є типовість, яка досягається шляхом абстрагування найбільш загальних рис від часткових явищ. При цьому художні узагальнення … прототип пізнішого процесу відволікання або абстрагуванні ня. Неважко знайти докази, що чуттєвий образ, на якому II … предметного значення не є неодмінно абстрагуванням порівняно з попереднім. Теперішній ландшафтний живопис, саме в силу своєї … дуже розвинутою й здатною до абстрагувань. Якщо приписати це впливу християнства, яке на чотири-п’ять …

Потебня О. Естетика і поетика слова (Збірник) (1987) OCR

8.

… предмету, що тягне за собою абстрагування від випадкового і розкриття того, що є загальним в об …

Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. Том 2 (26). Чернівці, 2008

9.

… у вигляді узагальнених, агрегативних категорій. Абстрагування від якісних змін дало змогу вченому, з одного боку, проаналізувати …

Нестеренко О. П. Історія економічних вчень. Курс лекцій. Київ, 2002

10.

… певних об’єктах при одночасному абстрагуванні від інших. У реципієнтів розрізняють такі види уваги: а) мимовільна … належать порівняння, класифікація, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення та конкретизація1. Проте такий перелік видається не повним. На … сюжети з вибором та циклами абстрагування конкретизація безпосередні та розділові умовисновки додавання і віднімання 8—15 … графіки та діаграми. За ступенем абстрагування вказані види ілюстрацій поділяють на типи1: реально- предметні (фотографії, рисунки … реципієнтів, тим складнішими (за ступенем абстрагування) можуть бути ілюстрації повідомлення, і, навпаки, чим нижча кваліфікація реципієнтів …

Партико З. В. Загальне редагування. Нормативні основи. Навчальний посібник. Львів, 2006

11.

… етапів: теоретичний аналіз, висунення гіпотези, абстрагування предмета моделювання, вибір типу моделі. Економіко-статистичну модель можна одержати … процесів — це: а) моделювання; б) абстрагування; в) прогнозування; г) імітації. 2. Засновниками економетрики є: а) Р …

Малиш Н. А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки. Навчальний посібник. Київ, 2004

12.

… відокремлений від творця, є втратою, абстрагуванням власної екзистенції у сферу загальнолюдського ( або колективного ). Тож творчість є …

Курбатов С. В. Історичний час як детермінанта творчого процесу. Київ, 2009

13.

… в собі багато матеріялу до абстрагування, і це б для літературної мови, слід використати; вона має …

Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. Торонто, 1960

14.

… з цього питання, з деяким абстрагуванням, цілком можна вкласти в уста деяких російських політиків кінця ХХ …

Крим в історичних реаліях України. Матеріали наук. конф. _Крим в історичних реаліях України. До 50-річчя входження Криму до складу УРСР_ (Київ, 19 лютого 2004 р.). Київ, 2004

15.

… аналізу, який виникає в результаті абстрагування від комунікативної функції мови. А це означає, що знакова система … рівень аналізу, який виникає завдяки абстрагуванню від семантичного і прагматичного аспектів знакових систем. Найчастіше наведені абстракції … при утворенні терму відбувається ототожнююче абстрагування. Ми тут відволікаємося від відмінностей, Описові терми утворюються за допомогою … перерахованих предметів, є результатом відволікання, абстрагування від усіх індивідуальних, специфічних особливостей кожного з предметів в межах … ознаки «бути планетою» відбувається: а) абстрагування від усіх інших властивостей і б) ототожнення всіх індивідів (а …

Конверський А. ґ. Логка. Кив, 2004

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: