Губернський

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

губе́рнський – прикметник
відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний губе́рнський губе́рнська губе́рнське губе́рнські
родовий губе́рнського губе́рнської губе́рнського губе́рнських
давальний губе́рнському губе́рнській губе́рнському губе́рнським
знахідний губе́рнський, губе́рнського губе́рнську губе́рнське губе́рнські, губе́рнських
орудний губе́рнським губе́рнською губе́рнським губе́рнськими
місцевий на/у губе́рнському, губе́рнськім на/у губе́рнській на/у губе́рнському, губе́рнськім на/у губе́рнських


Приклади з літератури1.

… кінця реалізовані. А виборні, підпорядковані губернським державним інстанціям посади врешті-решт замикались у своїх діях на … представляв державні інтереси, як і губернське при ньому правління. Унаслідок поділу влади окремо функціонували казенні палати … представляв державні інтереси, як і губернське при ньому правління. Унаслідок поділу влади окремо функціонували казенні палати … еліт. Київ з недавно провінційного губернського міста став адміністративно-освітнім та культурним центром Правобережжя, роль якого … еліт. Київ з недавно провінційного губернського міста став адміністративно-освітнім та культурним центром Правобережжя, роль якого …

Політична система для України – історичний досвід і виклики сучасності. Гол. ред. В. М. Литвин. Авт. кол. О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін. Київ, 2008

2.

… Звіт–доповідь про діяльність Київського губернського відділу ДПУ за 1923 рік / Публ.: П. Кулаковського, Є. Скляренка … С. 96–102. Чорний В. Губернські трійки по боротьбі з контрабандою і незаконним перетином кордону // Політичні …

Політичні репресії в Україні (1917 – 1980-ті рр.). Бібліографічний покажчик. Упоряд. С. Калитко, О. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко. Київ, 2007

3.

… на території Росії діяло 40 губернських, 365 повітових надзвичайних комісії6. Зміцнившись кадрово і організаційно, вони провели … його було реорганізовано в Харківський губернський Головний штаб з широкими повноваженнями, а 27 лютого 1918 р … РКП(б) заступник голови Московської губернської надзвичайної комісії В.Манцев. Згодом він додатково обійняв ще одну … його особистим наглядом працював Цупрнадзвичком, губернські надзвичайні комісії, управління залізниці тощо. Однак, предметом його особливого зацікавлення … Дещо обмеженими були права і губернських надзвичайних комісій, які вироки до вищої міри покарання могли виконувати …

Подкур Р. Ю. За повідомленням радянських спецслужб. Київ, 2000

4.

… ці загадкові споруди середньовіччя у губернському центрі наприкінці XIX ст. узагальнив у своїй праці «Полтавские подзе … адже 1802 р. місто стало губернським адміністративним центром. І тому в ньому концентрувалась духовна еліта – насамперед …

Посухов В. Земля-берегиня. Полтавщиною – підземними ходами. Полтава, 2007

5.

… Чорноморського флоту, 1799 р. Київська губернська друкарня. Різких змін зазнав друкарський працівник. Перетворений мануфактурою у «часткового …

Різун В. В. Літературне редагування. Підручник. Київ, 1996

6.

… Прзчи- стої вибрався Трохим в Губернський город і став на час ярмарку на службу у якогось …

Рідне слово. Збірка новел і оповідань українських авторів. І. Берлін, 1922

7.

… системи та ведення господарства в губернському місті. Так, Сенат своїм указом від 28 травня 1801 р … що час від часу Київське губернське правління змушено було втручатися в такого роду сумнівні справи, зокрема … подією в Києві став дозвіл губернському секретарю І.Яценку та купцю Ф.Кірєєву відкрити аукціонну залу … привілеїв киян, а також статусу губернського центру. Так, в одному з них, від 23 листопада, наданому … торжище на фактично головній вулиці губернського центру виглядатиме «не поєвропейськи». В 1889 р. розглядався варіант критого …

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Випуск XVI. Київ, 2009

8.

… швидко розбудовуватися вже в статусі губернського міста, яке в процесі свого розвитку місто інтегрував майже десяток … функціонуати в 1784 році. Новоросійська губернська Канцелярія відмежувала 120 десятин зручної землі для священнослужителів Старокодацької Архангело … губернії визначає місце для створення губернського міста. Таке, на думку губернатора, вдале місце було визначено при … Катеринослав. Вибір місця для спорудження губернського центру і досі оцінюється дуже неоднозначно. У 1887 році М … поча лися роботи по будинку губернської канцелярії і ще кількох спо рудах власне міста747. Указом Сенату …

Палімпсест. Поселення XVI – XVIII ст. в історії Дніпропетровська. О. Репан, В. Старостін, О. Харлан. Київ, 2007

9.

… чины” і працювали в різних губернських і воєводських канцеляріях. Тому при наборі в ландміліційні полки, як …

Пірко В. О. Оборонні споруди в межиріччі Дніпра і Сіверського Дінця (друга половина XVII – XVIII ст.). Донецьк, 2007

10.

… Через що протягом декількох років губернська канцелярія зверталася з “промеморіями” до сусідніх губерній з проханням повернути … з центром у м. Бахмуті. Губернське управління тимчасово розміщалося в Белівській фортеці на Українській лінії. В … Чортков вважав, що найбільше вимогам губернського міста відповідає місцевість на березі р. Самари, при впадінні в … міста з Белівської фортеці перебралась губернська адміністрація та розпочалось заселення його купцями і ремісниками. Згідно з … стало очевидним, що місце для губернського центру вибрано невдало. Болотиста місцевість, що затоплювалась навесні розливами Самари …

Пірко В. О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст. Донецьк, 2004

11.

… Київ до 1925 р. був губернським центром, пізніше центром округи, з 1932 р. – Київської області. З … В. Безсмертний (відповідно). Еклектика. Розміщувалися: Губернське правління та його підрозділи. Працювали історик О. Лазаревський (1880–1902 … 150 вихованок. Тут містилася Київська губернська опіка дитячих притулків, яку очолювали на початок ХХ ст. київські … О. Гірс, С. Саввич, члени – губернський предводитель дворянства князь М. Рєпнін, міський голова В. Проценко, сенатор … радянський час тут у Київському губернському статистичному бюро працював економіст, статистик, акад. УАН Р. Орженцький. буд …

Пам’ятки історії та культури України. Каталог-довідник. Зошит 2. м. Київ. Київ, 2007

12.

… вирушили 1232 працівники, зокрема 144 – губернського масштабу, 229 – повітового, 296 – міського83. Надіслані Москвою кадри, як правило … 80 Витяг з бюлетеня V губернського з’їзду Рад Полтавщини про допомогу голодуючим Поволжя Без дати … Витяг з протоколу засідання Чернігівської губернської військової наради 6 березня 1922 року (…) СЛУШАЛИнформация о состоянии бандитизма … санкції ВУЦВКу Протокол засідання Полтавської губернської військової наради про ліквідацію повстанства в Кобеляцькому повіті Список арештованих … № 4. Протокол засідання Полтавської губернської військової наради про повстанський рух в Зінківському повіті та ліквідацію …

Повстанський рух 20-х – 30-х рр. ХХ ст. на Сумщині. Т.1. Автор-упорядник Іванущенко Г. М. Суми, 2011

13.

… до урядничої служби Куліша (Від губернського секретаря до надворного радника) // ЗНТШ. – Львів, 1930. – Т. 100: Ювілейний …

Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). Редкол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. Київ, 2003

14.

… Січ Запорозька), російське воєводське та губернське управління на Слобожанщині, продовження польського адміністрування Правобережною Україною, нетривалий період … видавалися “Губернские ведомости” — офіційний орган губернського присутствія. Газета поділялася на два відділи: загальний (офіційний) та місцевий … компетенції та статусу (міністерств, колегій, губернських інституцій). Зразком документів першої групи (з організації установ) можна назвати … губерній, створену на базі відповідних губернських комісій, або ж указ Сенату 1836 року про заснування Малоросійського губернського правління, створеного за для управління Малоросійською губернією у 1796–1802 … з початку XVIII ст.), насамперед губернського правління, а також історія радянських державних установ. Разом з тим …

Папакін Г. Історія державних установ України. Урядуючі інституції та державні установи ІХ — початку ХХ ст. Лекції. Київ, 2010

15.

… землевласників, російських посадовців, впровадили загальні губернські установи, скасували Литовський статут і маґдебурзьке право, щоб надати краю … були неоднаковими. За статистикою Харківського губернського товариства сільського господарства, значні втрати дворянське землеволодіння зазнало у чорноземній … 88 десятини106. Неодмінний член Подільського губернського присутствія П. Синьогуб у звіті губернатору Ейлеру за 1907–1908 … що надходили до часопису Харківського губернського товариства сільського господарства з Приазов’я. В одній із них … кореспонденції Щепкіна до часопису Харківського губернського товариства сільського господарства повідомлялося, що протягом року з сіл Харківського …

Реєнт О. П., Сердюк О. В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.). Київ, 2011

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: