Е

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

>

е – вигук
незмінювана словникова одиниця


Приклади з літератури1.

… ном? Від Богдана Хмельницкого, т. є. від 1648 року гетьманом називано у нас володарів України, так … народ. Що так було, доказом є факт, що весь народ, ненадумуючись. відразу стану» під бунчуком Богдана … станові привілеї ко- зацтва, т. є. тілько одної части руского насе- леня України (трех козацких воєводств … який] доперва під деСЯТИ ЛІТ є – – не Предметом практичної акцпі панюго народу — але ТІЛЬКО предметом 46 … ви їм відпаювали удільну д є р ж а в у по Білу- Церкву, та вернули …

Будзиновський В. Наші гетьмани. Львів, 1907

2.

… ін’і рід. Я ш,е ні троха не козакував. — Ти може маєш охоту пристати до … зій- шло, а валка ш,е не рунииа з місця. Спинила її не- дуга отамана їжука … очі. — Скажіть йому, що тут є і з ним хоче балакати його товаріші. тепер чіігпрпнський сотник … Такі дурні були і п],е тепер є. Вдова ще не стара і дуже понадна. На добавок має … завзятого пана. Костізуба гарматп ш,е не мав. Гарматою запастпся загадав са- ме у Горохові. Отаман …

Будзиновський В. Ні парубки, ні вдівці. Польовання. Пітсбург

3.

… друкарні” „Свободи”, 83 Огаікі Зігееі;, ^е^5еу Сіїу, N. ]. >ч^ :^к 1983 / Г / 1 1 І ■ н ■Р’Є^^^^^н І^^^^^І ^^^РЧУ^^З^ ‘ > – …4.4 ‘”іга^З^іЯ … Н^Вь^^ ^^ ^’^^ ‘м^.^Шг^и ^^^^^Е^іь^і/^ ^^^,)і{^і№^йі^н ^^^^^Щ Ш^ЖШ … байки). Крім того в книжці є житєпись С. Руданського та при кінци замітки і по- ясненя … скарбо- вість Лівобережної України, то є про видатки, які мала українська держава, та про спосіб, в … самим, чим у нас тепер є камеральні добра. Українське правптельстііо впарендовувало сї маєт- ки. В такім …

Будзиновський В. Гетьман Мазепа. Нью-Джерсі, 1916

4.

… математики: Ахіезер Н. І., Ремез Є. Я., переглядали текст і формули, та Можар В. І. обробляв … Р і с о п є. Согзо <1і апаїізі зирегіоге. Разсісоїо II; Саісоїо йеііе уагіа- 2іопі … о£ уагіаііопз. СатЬгісІ£Є. 1927. 6. Н а сі а т а г сі … І, Рагіз. 1910. 7. Ооигзаі, Е. Соигз «Гапаїузе таіЬета^ие, Тоте III. 8. Кпезег, АйоИ. ЬепгЬисЬ … йЬег Vагіа1;іоп8гесЬпип^. ВеагЬеііеі уоп Е. КоіЬе. 1927. 11. Єгоров, Д. Ф. Вариационное исчисление. Москва. 12. Г є р н є т, Н. Н. О простейшей задаче вариационного исяисления. С.П …

Букреєв Б. Я. Вступ до варіяційного числення. Харків – Київ, 1930

5.

… П. Пішак, доц. кафедри Т.Є. Дьякова’, директор УНГЦ МОЗ України, д-р. мед. наук, проф … та мінливість організмів, зветься г е н е т и к о ю . Ця баюва біологічна наука має … лікарів наступного віку, обмежене уявлення є не тільки недостатнім, а навіть хибним. «Середньої» людини для медицини взагалі не існує, є конкретна особа певної статі, віку, з індивідуальною, ні на кого … людського тіла. Всі ж клітини є потемками однієї зиготи — заплідненої сперматозоїдом яйцеклітини. Тобто організм людини — це … чоловічої та жіночої статевих клітин є пунктом 0 (сигналом «пуск»), стартом для розгортання програми життя організму …

Бужієвська Т. І. Основи медичної генетики. Київ, 2001

6.

… був колись — не дуже пі;е давно — наш рідний край, наша Україна. Коли якийсь гурток замовить … буде нічого рахувати ся. Найкрапі,е присилати гроші наперед, бо послїплатою пересилка дорожша. =^ Випй чит ВеГгеіпп … же „москалями” звати — се невірно). Є в нас, серед народу, старосвітські піснї й думи про війни … Ляхами — Поляками та Татарами, але є й піснї про лихе сусідство з Московщиною. І> отсїй роз … що я не привикнув! — Ой, є в зіене на Вкраїні’ рідненькая мати, — Вона-ж мене пожалує, як свого дитяти. — Ой, є в мене на Вкраїні ріднесенький батько, — То він мене приголубить …

Будзиновський В. Як Москва нищила Украну. Вдень, 1917

7.

… Авторами статей, нарисів і спогадів є голова Військової Управи проф. В. Кубійович, генерал-хорунжий П. Шандрук … що запорукою здійснення цієї мрії є своя українська держава, бо в „своїй хаті своя й правда … військової сили на території Галичини є зрілою для розмов у Берліні. Провів він їх з шефом … і з цієї причини ми є об’єктом, а не суб’єктом у теперішніх подіях. Щоб … наші шанси, нашою задушевною мрією є створити власну збройну силу, і в цьому напрямі йдуть найрізнорідніші …

Броди. Збірник статей і нарисів за ред. О. Лисяка. Дрогобич, 2003

8.

… вообще, а грамматические синонимы, т.е. значения слов и словосочетаний, близкие по грамматическому смыслу” /109, 1 … связи определительных конст-. рукций исследованы Е.И.Франчук, которая пришла к выводу, что синонимичными придаточным определительным … 5» немовби, немовбито), н?2*е (н§н^че, назе^то). Анализ этих предложений показывает, что … отбор более сильно действующих, т.е. более доминантных, аллелей” (Дубинин). Вовсе не отмечены данные определения в … при этом не учитыряіются существен- ^е различия между постпозитивными контактными определе- иями и ”второстепенными сказуемыми”. Если …

Брицин В. М. Співставне дослідження синонімів в російській та українській мовах (1980) OCR

9.

… нація” : “Ці окремі назви не Е випадковою річчю. Вони мають СВОЕ соціяльне випр.авдання. Словами demos … й ПО,1ітично пі.щрядний е.лемент насе’лення. Натомість, назви: Ethnos, паtю, nation, Nation вживалося … €Ть.ся знамените означення Е. Р е нан а 3 перед ПІВСТО.т.lIIТ тя. Ось найважніший … її був французькии СОЦlO.l7Іоr Е. Д ю Р к r е й м. “Нація писав він в 1.915 рОЦІ це … терором [етьманців, над якими сам [е.тьман не мав належно.Ї КОНТ1рЮJlі, а по- друrе це …

Брик О. Тернистий шлях Українського Уряду (1918 – 1921). Вінніпеґ, 1969

10.

… Соїіесііоп о£ іЬе 1а1:е ^онN ьис2кіи ХРУНЬ і ЧОРТ НАПИСАВ в. БУДЗИНОВСКИИ. ЦТна …. 20 … бо зака- шляв ся… Сал\е перед ним закурило ся з землї димол^ горіючої сїрки і … русь- ких князїв; моїм товаришем є князь, що тися- чами вбивав на палї руських хлопів. Перший … може гадаєш, що у нас є такий Наливайко, Підкова або Стасюк?! Нї! на таких ми не … Дай де- сять ЛІТ.” „Ад’є!” крикнув чорт і закинув міх на плечі. Кравчук схопив ся …

Будзиновський Б. Хрунь і чорт. Львів

11.

… ЙОГО «М И С Т Е Ц Т В О П О ЕТИ ЧН Е» Віршований трактат Буало «Мистецтво поетично» належить до найвидатніших пам’яток … р к с і Ф. Е н г е л ь с , Твори, т. 10, Державне видавництво політичної літератури … святенників. Найцікавішими з художнього погляду є I I I і VІ сатири, а також в окремих … його натхненню. Прикметою широкого розуму є здатність поета усвідомлювати характер своєї талановитості, щоб іти власним шляхом … виражений класовий характер. Ідеалом Буало є с спокійно – величний, врівноважений, сповнений благородства і високої гармонії стиль …

Буало Нікола. Мистецтво поетичне. Київ, 1967

12.

… що на башті смерті б’є 12-та година мистецтву. Зі столиць світу потягнуться жалібні валки … нотував: «1922 — установлено утилітаризм. Література — є засіб. Література повинна служити завданням, які намічає. Подчеркнутость тенденции. Трудность … твори. 3. Поети Г. Косинка, Є. Кротевич, Т. Осьмачка,. П. Филипович прочитають свої нові твори. Початок … до організації вечірки 29 червня є й те, що його хата біля Сінного базару певний час … прийнят­ ною, він знав, що є натури, котрим щасливе нат­ хнення несе буря — і це теж є одним із виявів гар­ монії буття. Проте, так само, як …

Брюховецький В. С. Микола Зеров. Літературно-критичний нарис. Київ, 1990

13.

… об’єктивної інформації про УПА є фотографії. Певен, що фотовиставка «Українська Повстанська Армія: історія нескорених» відкриє … досвіду спілкування з повстанцями, а є лише результатом пропагандистської роботи радянського режиму. Тому виникла необхідність доступно … головних чинників нормального функціонування армії є постійне медичне забезпечення. Від самого початку у відділах Української Повстанської …

В’ятович В., Грицьків Р., Дерев’яний І. та ін. Українська Повстанська Армія – історія нескорених. Львів, 2008

14.

… 8)„ХІХ” ББК Т3 (4Ук9 = Є) + Ф69(4Ук)ОУН В-41 Володимир В’ятрович. Cтавлення ОУН … історіографії. Важливим аспектом цієї проблеми є ставлення ОУН до євреїв, що досі не знаходило належного висвітлення … істориків. Пропонована увазі читачів робота є чи не першою, де головним об’єктом дослідження обрано саме … Загальна історіографія українсько-єврейських стосунків є досить багатою. Укладена А. Григоровичем бібліографія англомовних видань містить 1004 … до вивчення українсько-єврейських стосунків є методологічно неправильним. «Якщо будувати історичні дослідження, – пише він, – лише на …

В’ятович В. Ставлення ОУН до євреїв. Формування позиції на тлі катастрофи. Львів, 2006

15.

… а р о с т е н к о Г. Г., Б у л г а … 00 (безкоштовно в мсжа\ України) е-таіі: оСпссіїгЧіаЬоок.сот с;ніг \\;№’А’.С!_ІІ_.СОМ … 63 66 РОЗДІЛ 2. Д Е Р Ж А В Н И Й Б Ю Д Ж Е Г ЯК СКЛАДОВА Ф І Н А Н С О … 3, Б Ю Д Ж Е Т Н А СИСТЕМА УКРАЇНИ 122 Тема І. Склад і … від норманського (старофранцузького) слова Ьоиіе§§е (шкіряна сумка, портфель), тобто має алегоричне етимологічне походження. В епоху …

Бюджетна система. Навч. посібник. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Київ, 2006

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: