Ж

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

ж – частка
незмінювана словникова одиниця


Приклади з літератури1.

… валюті (ст. 524 ЦК). Виконання ж зобов’язання має відбуватися за загальним правилом у гривнях (ст … язку для третьої особи. Що ж стосується прав третіх осіб щодо боржника та (або) кредитора, то … 2 ст. 107 ЦК). Така ж заміна кредитора має місце і при спадкуванні, оскільки до складу … у цьому зобов’язанні. Таке ж за суттю правило встановлено у ст. 20 Закону України «Про … ст. 521 ЦК) встановлює такі ж умови, що й до правочину про уступку вимоги (заміни кредитора …

Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін. Цивільне право України. Підручник. Т.2. Київ, 2004

2.

… по йому паличкою, то зразу ж з його полетить жовта цвітень, вітер рознесе її і як … квітки другого розряду, то зразу ж у їх почина рости соснове насіння. Ці другі квітки (мал … 9 — 10 вершків будр така ж земля, як і звер- ху. а’>< .ж пісок, та не буде жорстви і на дні ями не … Окрім того на Україні, особо ж на південому і зхідньому краю її (Старобільський. Изюм- ський повіти … питомника копає рів- чачок, або ж яму глибиною 12 верш., шириною 8 верш., складаючи викопану землю …

Бородаєвський П. Як розвести на піску сосновий бір. СПб, 1908

3.

… Ю ГА АІЛЕЄЙО <посо$о, ^ж= і^ -л> л- у= а > ■</>/ ‘ ^ ^І 51 ! тттге =5 … Г г Ш ‘ Г 1 • * ж 1 Г • , V 9* ВІ мож поки жи-тя, ве …

Борачок Ю. Димитрий. Львів, 1914

4.

… Цивільний кодекс України. До того ж для України дуалізм приватного права ніколи не був характерним в … 2,-С. 56-66; Його ж: Советское гражданское право. -М., 1971.— 2 Дискуссия о гражданском праве … Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки, як і фізична особа, крім … відносини, основне значення належить все ж таки майновим відносинам як суспільним, що виникають у з&’язку … час тривала щодо того, які ж майнові відносини регулюються цивільним правом,1 на сьогодні себе вичерпала …

Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін. Цивільне право України. Підручник. Т.1. Київ, 2004

5.

… грати на струнах вселюдської лїрп. Ж. Жорес: Батьківщина й робітництво. . . . Поневолений народ — засуджений на смерть. На … ніж до Французів. В дїйсности-ж новочасні національні рухи так са^.о, >^.. і соціяльний, є природним … й виступ центральних держав— особливо-ж Німеччини — в ролї „визвольників” поневолених народів зустрів ся загалом зі … дип- льоматія почвірного порозуміння, особливо-ж у своїх нападах на Австро-Угорщину. Якого лиха наробив австро … олюція говорить по баскськи. Розбійко-ж сї знаряддя шкодп іі облуди… Громадяне, мова вільного народу мусить …

Бочковський І. Національна справа (статті про національне питання в зв’язку з сучасною війною). Відень, 1918

6.

… працьовитого народу, який до того ж дуже добре надавався на гарматне м’ясо, російська імперія не … чим мотивувалися молоді, до того ж здебільшого освічені українці, коли записувалися до Дивізії?; чому ОУН була … на мою пропозицію, до того ж, з огляду на вагу справи, очолювати Військову Управу мав я … цілковито знехтувати на користь тої ж світової тиранії. Але 2-га світова війна наближалася до свого … вони не мали. Але невже ж вони могли думати, що одна, хоч би й українська, Дивізія …

Броди. Збірник статей і нарисів за ред. О. Лисяка. Дрогобич, 2003

7.

… на­ лежить зайнятися дослідникам. Нині ж спробуємо здійснити перший підхід до творчості Миколи Зерова. Проте ясно … них, як буйні лози. Коли ж дзвінкі, як скло, надходили морози і плесо шерхнуло, пірнувши в … в Кам’янці-Подільському. Того ж 1921 року з’являється перша друкована згадка про неокласиків в … свої ідеї нігілізму панфутуристів. Організаційно ж упер­ ше «неокласики» зійшлися в утвореній наприкінці 1923 р. Асоціації … ський — у Романівні. Але все ж задум вдалося здійснити. О. Бургардт згадував про цей випадок: «Під …

Брюховецький В. С. Микола Зеров. Літературно-критичний нарис. Київ, 1990

8.

… то її прослаВ,,1ЯЮТЬ; коли ж вона проrрала, то її осуджують. Моя книжечка “Тернистий шлях українськоrо … розrлядати в дзеркаЛlі критики; підходити ж до людини критично . це значить дивитися, які додатні і Biд … й.ruівоrо ‘OKY. ДО Toro ж населення ще було oTpY€He демаrО’І’lЧНИ’ ми … а, яко в?ждя. Повести ж всіх твердо до наМlченО1 мети, рlШУЧО Пlримусити всіх виконувати свою … наш народ до перемоrи? Адже ж С. Петлюра не був диктатором j не захватив сам вшаду …

Брик О. Тернистий шлях Українського Уряду (1918 – 1921). Вінніпеґ, 1969

9.

… спостереження, стояв інший – будинок такого ж стандартного типу” (Гончар). Характерная особенность таких предложений состоит в том … же (укр. самий, тільки, лише, ж) и др. Эти частицы усиливают атрибутивно-выделительное значение, бсложняя его … І, Е – 1 и О, Ж– 4 и О, Зи 32 и 4.29, «7-2иО …

Брицин В. М. Співставне дослідження синонімів в російській та українській мовах (1980) OCR

10.

… вона лише прихо­ вана. Симуляція ж ставить під сумнів різни­ цю між “істинним” і “хибним”, між … причина перестали існувати. То що ж може вдіяти лікар з тим, що коливається на межі хвороби … запорукою цьо­ го обміну — звичайно ж, Бог. Але якщо са­ мого Бога можна симулювати, тобто звести … на Єлисей­ ських Полях!). Але ж, якщо імпорт капітелей дійсно був актом свавілля і якщо Клойстерз … на­ магалися приховувати скандал — сьогодні ж намагаються приховувати, що це не скандал. Вотерґейт — не скандал: ось …

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. Київ, 2004

11.

… Гьoпкpиpaxoцзayi6ссв_тoprзaокнпцaoiсейтз.aПiснеюo–. Tим, пeвнo Ж‘ oсoлoдхyBaв сBoсмy сyvaсникoвi втoмлиBy мaндpiвкy дo iстиtlи, нaшIoгo)Itсучaсникa _ 6epe … cяiтвo явll’ Tи * нeоxмapeний 6o ж Tи – сaмa тiльки яснiсть, спoкiй для чeсIIих; дoзвoЛь Tе6e зpiти, Tи ж 6o кiнець i нauaлo, сTeзя’ пpoвoдap i веpшинa! Мoжливo, й … iз глiкoнесм (II. М3), a6o ж завepшIyсTЬсяaдoнiсвим вipшeм (IV. М7), a ще _ y Пo€.цHa … зaкiн.ryеться aдoнiсвим вipшreм: Xто ж 6o не знaе, щo зopi Apктypa Пливyть пo6iч сaмогo ПoЛюсa … цe Bппpo6yвaння Фiлoсoфiеto (ПozляОnepeклаОauа) t1 ж i нaшIeзiTxaння (..Гoспoди Бoжe!”), i пo6aжaння (..Мнoгaя лiтa! flaй, Бoже …

Боецій Северин. Розрада від філософії. Київ, 2002

12.

… й організму в цілому. Буває ж так, що сьогодні певна їжа або вино здаються нам приємними … виключно логічними засобами. І все ж логіцизм виявився досить плідним, збагативши методологічно як логіку, так і … брехати погано? — Звичайно, знаю. — Але ж саме це я й хотів у тебе запитати. Отже, виявляється … що він сказав правду. Якщо ж він сказав правду, то виявляється, що він збрехав. Спроби подолання … іменами (позначають одну й ту ж людину). Але якщо в запитання англійського короля замість “автор роману …

Богдановський І. В. Логіка. Опорний конспект лекцій. Київ, 2004

13.

… діяча, публіциста, літературного критика. Вдома ж пані Віра і пан Богдан дали змогу допізна сидіти над … все у щедрих дарах, це ж і є дія руки Спасителя”. Барка відомий теж як прозаїк … зі словом революція й одразу ж бридко стане: солодка еволюція… Ррреволюція писати тррреба З трррьома ррри … з театром “Березіль”. Для того ж театру написав він ревії3 “Опортунія”, “Чотири Чемберлени” та інші, що … строфи з вірша “Порт” тієї ж збірки: норму Люблю твоє лице, і ці поснулі стяги, І …

Боднарук І. Між двома світами. Вибрані статті про українських письменників. Донецьк, 1996

14.

… під очима лежали синці, все ж ‘l’аки серце вже розпливалося назустріч ПрИІЇдеш ньому й на … українська, а чужа рука. Проте ж мусимо й цей біль знести тідно й rероїч но, в … раженими большевізмом (масові розстріли зало:Ж ників тощо). Саме з цих людей, ЩО побороли чи: переборюють … caBe'[ ськаму клюбі! А де ж тварче ‘Обличчя YKpaїНCЬKa та eaTpy? Де оратьба з насильницькаю русифі … М письменником не е, рівно ж Тичина ,,30лотоrо І o мону” е світовішим за Тичину “Партія …

Бойко Ю. У сяйві нашого Києва. Мюнхен, 1955

15.

… юність М. Сороки були такими ж нелегкими, як і доля його рідної землі, на якій він … боротьби ОУН-УПА. До того ж у цих нових умовах вона стала прикладом боротьби за власну … до своїх батьків. І хто ж радий дитині, коли мамі 19 років і чоловіка нема? Через … М. Сорока згадував: „До тої ж гімназії ходила його дочка Катря, що вітром носилася по коридорі … юність Михайла Сороки були такими ж нелегкими, як і доля його рідної землі, на якій він …

Бондарук Л. Михайло Сорока. Дрогобич, 2001

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: