Рівняння

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

рівня́ння – іменник середнього роду
відмінок однина множина
називний рівня́ння рівня́ння
родовий рівня́ння рівня́нь
давальний рівня́нню рівня́нням
знахідний рівня́ння рівня́ння
орудний рівня́нням рівня́ннями
місцевий на/у рівня́нні, рівня́нню на/у рівня́ннях
кличний рівня́ння* рівня́ння*


Приклади з літератури1.

… тривалість (чвертка? половинна?), ні знак рівняння не читаються, видно цифру “40”. – Упоряд.]. 125 Потиевского района Житомирской …

Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2. Коментар. Київ, 2005

2.

… ідентичністю. Зваживши на незвичність такого рівняння, трапляється чимало неологізмів для його позначення. Наприклад, «вільним, шляхетним, козако … не забарилася скористатись. Та частина рівняння, де йшлося про ототожнення з «народом», дозволила продовжити своєрідне освячення …

Кислюк К. В. Історіософія в українській культурі. Від концепту до концепції. Харків, 2008

3.

… прилад) пристосування розладнання (розлад) розладнання рівняння (формула) рівняння На закінчення розділу запізнаймося з іще одною “сімєю” псевдоваріянтів, що …

Караванський С. Секрети української мови. Київ, 1994

4.

… такого виду математично виражається лінійним рівнянням регресії. При криволінійному зв’язку зростання факторної правової ознаки призводить … Y = f(x), яка називається рівнянням регресії; Y — це теоретичні значення результативної правової ознаки, обчислені за цим рівнянням; у — фактичні значення результативної правової ознаки. Залежність між правовими ознаками … тому її можна описати регресійними рівняннями різного виду:   a  bx — лінійне;   a  bx  cx2 — параболічне;   axb … та визначення функціонального виду регресійного рівняння. Для обґрунтування останнього використовуються такі прийоми: 1. Якісний теоретичний аналіз … правовими ознаками можна описати лінійним рівнянням. Або, якщо зі збільшенням віку засуджених до певної межі (до …

Качалова І. В., Трофімова Г. Г. Правова статистика. Навчальний посібник. Київ, 2005

5.

… випадках, відповідно до встановленого каноніками рівняння: Церква – це Папа, – відповідно до зовнішньої видимості група продукує людину …

Конончук С. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем. Київ, 2009

6.

… цю картину, невільно напрошувалось по- рівняння з римським колізеєм, про які я читав. Певне й там …

Королів-Старий В. Чмелик. Прага

7.

… участі в лотереї (x) з рівняння 0,5 · (4 – х + 12) + 0,5 · (4 – х) = 2 … 1. Спочатку потрібно знайти аналітичні рівняння функцій корисності кожного показника ефективності роботи обладнання у вигляді функцій …

Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. Навч.-метод. посібник. Київ, 2006

8.

… вираз та його зна чення, рівняння і його корінь; елементи приклад ної математики (від сотки, масштаб … тивості арифметичних дій; знаходити корінь рівняння на основі залежностей між ком понентами арифметичних дій; будувати математичну … у ви гляді виразу або рівняння; розв’язувати задачі на зна ходження дробу або відсот ків …

Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики. Під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004

9.

… Х прирівняти до нуля, то рівняння (1) спрощується наступним чином. If this approach is adopted, spectacular … ніяк не підкріплює своє головне рівняння. More importantly, he made the discovery during his University years … цієї проблеми, бажано розглянути наступні рівняння. 3. Герундіальний зворот з прийменником without перекладається звичайно дієприслівниковим зворотом … with summation substituted for integration. Рівняння (22) є просто перебудованим рівнянням (20), причому в ньому замість інтегрування застосовано сумування. Завдання Перекладіть … шар, то єдиним можливим рішенням рівняння буде експоненціально згасаюча пласка хвиля. With Rx in the circuit …

Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Частина І. Граматичні труднощі. Флоренція-Страсбург-Гранада-Київ, 1997

10.

… знаходження всіх інтегралів системи диференціальних рівнянь задачі трьох тіл, які не залежать від закону дії сил … картографічних проекцій, знайшов деякі класи рівнянь п’ятого ступеню, вирішених в радикалах. Д. Граве працював в … німецькою, французькою мовами про диференціальні рівняння, теорію наближення функцій та теорію ймовірностей (зокрема, її аксіоматичне обґрунтування … аналізу, теорії дифсренційних і інтеграційних рівнянь, теорії функції, наближених обчислень, теорії ймовірностей, математичної статистики. 218. Іваницький …

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941). Том ІІ. 1918-1941. Київ, 2005

11.

… наrолосив, що не ставить знаку рівняння між поrром никами і українським національним рухом, навіть коли якась …

Жаботинський В. Вибрані статті з національного питання. 1983

12.

… Величини т і п визначаються рівняннями реакцій горіння складових частин газу з урахуванням балансу газу й … темпера­ турний напір) визначається за рівнянням Грасгофа: АГсередн=-^-, (3.116) 173 Визначаємо швидкість руху води в … рис. 4.38) •бо за рівнянням: к+1 •-л/£г (&)*-(£)”• де К— показник адіабати … вхідному патрубку ПСУ знаходять за рівнянням: Р | а = У ( Р ї а ) 2 – Л • /п • 1 … ступінь стиснення Коефіцієнт С в рівнянні Сатерланда 110 — 164 0,39 0,23 1,26 1 …

Експлуатаційникові газонафтового комплексу. Довідник. Київ, 1998

13.

… аеродинаміки, функціонального аналізу, теорії інтегральних рівнянь. Продовжив дослідження, розпочаті П.Чебишевим і С. Берн штейном. П … школи. Досліджував питання теорії диференціальних рівнянь, теорії функцій та теорії ймовірностей. Б. разом з учнями створив … функціонального аналізу, теорії диферен- ційних рівнянь, теорії ймовірностей, мат. фізики, стат. механіки, квантової теорії поля і … мат. аналізу, інтегрування дифе- ренційних рівнянь і теорії поверхонь. Його курс «Элементы теории поверхностей», виданий 1910 …

Енциклопедія історії України в 5 т. Т. 1. А – В. Київ, 2005

14.

… цього фрагменту необхідно розв’язати рівняння з багатьма невідомими. Шлях до цих невідомих пролягає знову ж … Це певним чином ставить знак рівняння між латинами та слов’янами-ідолопоклонниками. Згаданий вище закид СлГр …

Зубов М. І. Слов’янські повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвітленні. Дисертація. Одеса, 2005

15.

… можна об’єднати в одне рівняння: Прибуток Капіталовкладення = Дохід від виробництва продукції – Обсяг випущеної продукції – Валові … капітал Валові капіталовкладення У цьому рівнянні перші три відношення після знаку рівності означають короткочасні зміни, а … виражаються по рядках системою лінійних рівнянь: n ∑Zi = Zij + ai + mi, j =1 (75) де … books – Ageofbook.com Ця система рівнянь відбиває розподіл сукупних затрат праці для кожної галузі, тому її можна назвати системою рівнянь використання сукупної праці в народному господарстві. Кількісні співвідношення економічних зв … можна представити також системою лінійних рівнянь затрат сукупної праці в народному господарстві. Обидві системи рівнянь в сукупності відбивають в МГБ процес розширення відтворення: процес кругообігу …

Калина А. В. Менеджмент продуктивності. Навчальний посібник. Київ, 2004

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: