Символьний

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

си́мвольний – прикметник
відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний си́мвольний си́мвольна си́мвольне си́мвольні
родовий си́мвольного си́мвольної си́мвольного си́мвольних
давальний си́мвольному си́мвольній си́мвольному си́мвольним
знахідний си́мвольний си́мвольну си́мвольне си́мвольні
орудний си́мвольним си́мвольною си́мвольним си́мвольними
місцевий на/у си́мвольному, си́мвольнім на/у си́мвольній на/у си́мвольному, си́мвольнім на/у си́мвольних


Приклади з літератури1.

… ті пси хо фізіологічні, ритуально символьні, образні інтеграційні ме ханізми, які мають схожу з вірусною природу …

Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність. Український контекст. Київ, 2008

2.

… самого процесу їх формування, трактування символьних систем тощо. За наступні 20 років у соціології активізувалися дослідження …

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 – 1928 рр.). Відп. ред. С. В. Кульчицький. В 2 ч. Ч. 1. Київ, 2009

3.

… виходять за розрядну сітку. Приклад. Символьне зображення числа аn-1. an-2 an-3 an-4 … 1. Мікроструктурний синтез елементарних автоматів Символьна мова опису БФСП. Використання різних схем пам’яті при синтезу … строки проектування автоматів [11]. Розглянемо символьну мову опису елементарних автоматів (тригерів, БФСП, БРПП), яка дозволяє на … можна описати символічно цілим числом. Символьний опис елементарного пристрою пам’яті є попередній. Він характеризує структуру … вигляді функціональної схеми [45]. У символьному опису БФСП доцільно ввести багато розрядне десяткове число, кількість розрядів …

Мараховський Л. Ф. Комп’ютерна схемотехніка. Навч. посібник. Київ, 2005

4.

… інформація перетворюється сенсорними механізмами на символьні структури: сліди (асоціативні, просторові, часові тощо), логогени (кореляти написаного або … плану, еталони та інші форми символьних протекцій інформації у свідомість. Ці аналогічні символьні структури називають ментальними репрезентаціями, або структурами знань. Такими структурами знань …

Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови. Київ, 2003

5.

… 4.3. Формули Формула — це символьний запис твердження науки, поданий у двомірному просторі. Формули задають відношення … функціональну; для науковців — функціональну й символьну; для спортсменів — просторову, динамічну й рухову. 1 Між іншим, у … Розрізняють назву величини виміру, її символьне позначення, назву одиниці (повну), якою її вимірюють, та позначення цієї … потужність експозиційної дози фотонного випромінювання; символьне позначення — X; назва одиниці, якою вимірюють цю величину, — ампер на … словесне позначення показника <кома> його символьне позначення <кома> одиниця вимірювання <кома> вказівка на обмеження: не більше …

Партико З. В. Загальне редагування. Нормативні основи. Навчальний посібник. Львів, 2006

6.

… рішення є вірним; – здатність до символьних суджень: здатність подавати знання в символьному вигляді і переформулювати символьні знання; – прийняття рішень на основі правил і логічного виведення; – організація … гібридні системи, виконані або на символьних ЕОМ, або на потужній універсальній ЕОМ, або на інтелектуальній робочій … визначена в числовій формі (потрібно символьне подання); цілі задачі не можуть бути виражені в термінах точно … нащадках. Агрегат (фасет) – це деякий символьний або текстовий об’єкт, який подається як єдине ціле. Приєднані …

Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень. Навч. посібник. Запоріжжя, 2008

7.

… що вивчає найзагальніші закони будови символьних послідовностей, або знакових систем, до яких належать деякі абстрактні матем … множинними, логіко-математичними — деякі властивості символьних послідовностей, напр., властивість бути членом певного класу послідовностей, здатність перетворюватися … тобто обчислення всіх можливих множин символьних ланцюжків; 4) ізоморфізм, тобто одно-однозначні відношення між елементами послідовності …

Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004

8.

… роздумах про майбутній перехід до символьного програмування У березні 1960 р. в КПІ була офіційно організована … Кулiк А.В. «Спосіб введення символьної інформації в ЕОМ». Патент № 34220 А, Кл. 6 G06F … А.В. «Пристрій для введення символьної інформації в ЕОМ». Патент № 34305 А, Кл. 6 G06F …

Перша в Україні кафедра обчислювальної техніки (1960 р.) Під ред. Широчина В. П., Тарасенка В. П. Київ, 2010

9.

… від посередництва логосу. Йдеться про символьне посередництво, або орудність (instrumentalidad), коли, з одного боку, враження від … нами ж уявлень. В силу символьного характеру людського пізнання і дíяння ми часто плутаємо діяльність і …

Рамірес Хосе Луїс. Поновлення Риторики як основи громадянства і освіти. Київ, 2008

10.

… довільною точністю. • Аналітичні перетворення у символьній формі, спрощення виразів, зна- ходження розв’язань алгебраїчних, тригонометричних, діфференційних рівнянь … 0.172Е+3, 37Е–4 Символьний Char тип даних Символьні константи містять один символ, який обмежено апострофами 1 байт ’A … з простих (базових): цілих, речовинних, символьних, логічних. Складені типи даних зручно використовувати, коли обробляється багато змінних … Рядок дуже схожий на масив символьного типу, однак, на відзнаку від нього, рядок має змінну довжину …

Малярчук С. М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах. Довідково-навчальний посібник. 10-11 класи. Харків, 2007

11.

… володіння артефактом наближає до його символьного значення? Стеф Боро раптом розсміявся. — Ну? А хіба я казав …

Sokolyan_Balada_dlya_krivoyi_Vargi.79948

12.

… цих водних об’єктів. Узагальнений символьний запис груп показників екосистем водойм, елементи яких проаналізовані за відповідною …

Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження. Навч. посібник. Львів, 2004

13.

… Коран, і перська Авеста — це символьні (знакові) системи, якими зашифровані знання про Бога, Світ, Людину, зміст … серед цих народів — українського. ДВІ СИМВОЛЬНІ МОДЕЛІ СВІТУ Й ЛЮДСТВА Пятиконечная красная звезда, ставшая символом России … багато інших. Умовно ці дві символьні моделі можна назвати арійською і єгипетською. Базовий знак першої — коло … іудейський та єгипетський. Вони мають символьний вираз, а розкриваються і використовуються шляхом з’ясування семантики (змісту … знання в них тлумачиться як символьне уявлення дійсності. І за допомогою цих символів вони робили виклик …

Kanigin_Shlyah_Ariyiv_Ukrayina_v_duhovniy_istoriyi_lyudstva.195641


_

14.

… як моя світла-наївна-українсько-символьна принцеса Руслана голосом стерви-кар’єристки комусь каже: «Так, тут …

Karpa_Perlamutrove_porno.68010

15.

… Риторика Співи Театр Штучні Іконічний Символьний Графіка Живопис Писемність Скульптура Архітектура ХУДОЖНІ Усної комунікації Документної комунікації … на думку згаданих вище лідерів символьного інтеракціонізму, коли люди передають один одному знання, духовні цінності, зразки …

Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві. Психологія, технології, техніка паблік рилейшнс. Київ, 2005

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: