У-У-У

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

у-у-у – іменник середнього роду
відмінок однина множина
називний у́-у-у у́-у-у
родовий у́-у-у у́-у-у
давальний у́-у-у у́-у-у
знахідний у́-у-у у́-у-у
орудний у́-у-у у́-у-у
місцевий на/в у́-у-у на/в у́-у-у
кличний у́-у-у у́-у-у


Приклади з літератури1.


Плачинда С. Словник давньо-української міфології. Київ, 1993

2.

Питання термінології. Науково-методичні матеріали. Випуск ХІ. Житомирський військовий інститут радіоелектроніки, 2000. Науково-методичні матеріали присвячені проблемам фахових слів та словосполучень, зокрема етимології, термінологічному сленгу, вживанню в “нерідному” контексті, перекладу, абревіації. Значну питому вагу займають розвідки, пов’язані з обчислювальною технікою

Питання термінології. Науково-методичні матеріали. Випуск ХІ

3.


Повість минулих літ

4.

Author: 1 Creator: Макет частина 3 – Microsoft Word Title: Microsoft Word – Макет частина 3 — НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ПОВОЄННА УКРАЇНА: НАРИСИ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ (Друга половина 1940-х — середина 1950-х рр.) Колективна монографія у 3-х частинах Частина 3 Київ – 2010 Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х — середина 1950-х рр.): Колективна монографія/ Відп. ред. В. М. Даниленко: У 3-х частинах. — Ч 3. — К.: Інститут історії України

Повоєнна Україна. Нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). У 3-х частинах. Ч. 3. Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ, 2010

5.

Title: Microsoft Word – Макет ч.1-2 Creator: Макет ч.1-2 – Microsoft Word Author: 1 — НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ПОВОЄННА УКРАЇНА: НАРИСИ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1940-х – СЕРЕДИНА 1950-х рр.) Колективна монографія у 2-х книгах, 3-х частинах (Серія «З історії повсякденного життя в Україні», т. ІІ) Книга 1, частина 1–2 Київ – 2010 Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр

Повоєнна Україна. Нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). У 2-х книгах, 3-х частинах. Кн. 1, ч. 1-2. Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ, 2010

6.

Creator: Adobe Acrobat 8.0 Producer: Adobe Acrobat 8.0 Image Conversion Plug-in

Пещанський В. Давні килими України. Львів, 1925

7.

ВІКТОР ПЕТРОВ ” УКРАІ НСЬКІ . КУЛЬТУРНІ АJЯЧІ ” , УКРА І НСЬКОІ РСР 1920 1940 B BO пролоr СУСІІІЛЬНО ІІОЛІТИЧНА БІБЛІОТЕКА Ч. І. Віктор ІІетров УКРАїнСЬКІ КУЛЬТУРНІ ДІЯЧІ У РСР 1920 1940 ЖЕРТВИ БІЛьшовицькоrо ТЕРОРУ Проект зі збереження видавничої спадщини української еміrрації Вкдавннцтво пропоr 1959 ПЕРЕДМОВА Студія Bir;mopa Петрова, що друr;у ться тут з дея . “и.llи сr;оро”tення.ми, була наn/цана на no”tamr;y 1940 иx po . “ів, під час війни. То

Петров В. Українські культурні діячі УРСР 1920 – 1940. Жертви більшовицького терору. Нью-Йорк, 1959

8.

Author: Михаил Петрович Погодин, Степан Иванович Пономарев, Михаил Максимович Title: Письма М.П. Погодина к М.А. Максимовичу Producer: Google Books PDF Converter (rel 2 28/7/09) — This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world’s books discoverable online. It has survived long enough for the copyright to expire and

Письма М. П. Погодина к М. А. Максимовичу с пояснением С. И. Пономарева. СПб, 1882

9.


Питання термінології. Науково-методичні матеріали. Випуск ХІ (2000)

10.

Creator: Adobe InDesign CS3 (5.0) Producer: Adobe PDF Library 8.0 — МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА КАФЕДРА ЕТНОЛОГІЇ, АНТИЧНОЇ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ ПИТАННЯ СТАРОДАВНЬОЇ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ, АРХЕОЛОГІЇ Й ЕТНОЛОГІЇ (Збірник наукових праць) Том 2 (26) Чернівці Видавництво “Прут” 2008 1 ББК 63.3 (4УКР-4ЧЕН) П 35 Редакційна колегія: д. і. н., проф. Баженов Л.В. д. і. н., проф. Брицький П.П. д. і. н., проф

Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. Том 2 (26). Чернівці, 2008

11.

Creator: Adobe InDesign CS4 (6.0.6) Producer: Adobe PDF Library 9.0 Title: Книга.indd — Державний архів Сумської області Присвячується 85-річчю Державного архіву Сумської області ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ 20-х – 30-х рр. ХХ ст. НА СУМЩИНІ т.1 Суми 2011 ББК 63.3(4Укр-4Сум)61 У-45 Державний архів Сумської області Автор-упорядник: Іванущенко Г.М. Схвалено науково-методичною радою Держархіву Сумської області. Протокол № 7 від 29.10.2010 р. Рецензенти

Повстанський рух 20-х – 30-х рр. ХХ ст. на Сумщині. Т.1. Автор-упорядник Іванущенко Г. М. Суми, 2011

12.

Creator: NitroPDF 6.0 Producer: BCL easyPDF 6.00 (0320) — Національна академія наук України Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ Політичні репресії в Україні (1917–1980-ті рр.) Бібліографічний покажчик Київ–Житомир: «ПОЛІССЯ» 2007 ББК 63.3(Укр.—4 Жит) П 50 Політичні репресії в Україні. (1917–1980ті рр.). П 50 Бібліографічний покажчик / Авт. вступ. статей: С. Білокінь, Р. Подкур, О. Рубльов; Упоряд.: С

Політичні репресії в Україні (1917 – 1980-ті рр.). Бібліографічний покажчик. Упоряд. С. Калитко, О. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко. Київ, 2007

13.

., ” 1I1/IliHI } I 1’111811 ‘., B PAKETHO-KOCMILiHIC1 J TEXHILU / (1) , — .. ” , €.O.)J,)KYP, n. D. KYYMA, T.A.MAHbKO, B. r. CIT Ano , CD. n.CAHIH, A.CD. CAHIH I I , ” – BVI DCBITA- n . , Y,L{K 621.454.3(075.8) EEK 39.651. 12S173 D50 rpurjJ H.aiJaH.O MiH.icmepCmBO.M oCBimu i H.aYKU Y”pa H.u (.nucm Ng 14/18.2-1098 BiiJ 13.07.2001) P

Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці. Підручник. Є. О. Джур, Л. Д. Кучма, Т. А. Манько та ін. Київ, 2003

14.

Title: ◄V◘«0‚kR; §ä⌂ Creator: ↔s,Ü*ãNSaJ6Ê;>/1¾Ý ŠêÛ‡#§ Author: r↓M°A� Producer: ↔T◄ñ ÒiG♂g↨èr♦&&¿”SÊúÏ�AL;‹♥*¹¦ — Best books – Ageofbook.com WWW.AGEOFBOOK.COM Только лучшие книги для Вас! Книга была найдена в архивах открытого доступа сети Internet или прислана пользователями сайта. Все права на материалы принадлежат их авторам. Какое либо распространение материалов

Політична економія. Навчальний посібник. Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін. За заг. ред. Г. А. Оганяна. Київ, 2003

15.

Author: 1 Creator: PScript5.dll Version 5.2.2 Producer: Acrobat Distiller 7.0 (Windows) Title: 14-18.indd — УДК 32-027.21+93/94 ББК 66.0:63.3(2)(4УКР) П50 Редакційна колегія: В. М. Литвин, головний редактор; В. А. Смолій, відповідальний редактор частини І; Ю. А. Левенець, відповідальний редактор частини ІІ; С. В. Кульчицький, О. С. Онищенко, Ю. С. Шемшученко. Авторський колектив: О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк, С

Політична система для України – історичний досвід і виклики сучасності. Гол. ред. В. М. Литвин. Авт. кол. О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін. Київ, 2008

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: