Юридичний

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

юриди́чний – прикметник
відмінок однина множина
чол. р. жін. р. сер. р.
називний юриди́чний юриди́чна юриди́чне юриди́чні
родовий юриди́чного юриди́чної юриди́чного юриди́чних
давальний юриди́чному юриди́чній юриди́чному юриди́чним
знахідний юриди́чний, юриди́чного юриди́чну юриди́чне юриди́чні, юриди́чних
орудний юриди́чним юриди́чною юриди́чним юриди́чними
місцевий на/в юриди́чному, юриди́чнім на/в юриди́чній на/в юриди́чному, юриди́чнім на/в юриди́чних


Приклади з літератури1.

… методичного посібника: Іван Яковюк, кандидат юридичних наук, доцент – загальна редак ція, розділ 1, 2,5 Леся Трагнюк, кандидат юридичних наук – розділ 3, 4,5 Володимир Меделяєв – вчитель медодист – тестові … 1. Етап галузевої інтеграції та юридичного оформлення інтеграційних ініціатив. ….. 45 2.2. Етап економічної інтеграції. Створення … між «правами» і «свободами» як юридичними ка тегоріями немає суттєвих відмінностей, оскільки як права, так і … пере дусім акцентування уваги на юридичному забезпеченні прав і свобод людини і гро мадянина, яке є … консти туції як найвищого за юридичною силою нормативно правово го акта, а також правових законів, підвищення …

Азбука Європейської інтеграції. Навчально-методичний посібник. Під заг. ред. І. В. Яковюка. Харків, 2006

2.

… Як тільки особа (фізична чи юридична) ухвалює рішення про використання обмежених ресурсів, тобто здійснює вибір, перед …

Азьмук Л. А., Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат. Навч.-метод. посібник. Київ, 2005

3.

… Української держави після 1654 р.? Юридичні реалії середини ХVІІ ст. засвідчували конфедеративний характер українсько-російського союзу. Однак юридична реальність не завжди буває адекватною реальності 5 Орлик П. Вивід … крок Б. Хмельницького був рівнозначний юридичному визнанню факту існування його держави. Уклавши договір з Росією, гетьман … как и прежде сего” 11. Юридична норма, закріплена у перших договорах українських гетьманів з московськими царями … соціального визиску селян України. Ця юридична формула (до речі, вона з’явилася ще в перших універсалах … польська шляхта, продовжували діяти попередні юридичні норми. Атмосфера польського духовного життя панувала у тих небагатьох культурно …

Історія української культури. У п’яти томах. Т. 3. Українська культура другої половини XVII – XVIII століть. Б.Є. Патон (голов.ред.), В.А. Смолій (ред.). Київ, 2003

4.

… мативного правового акта, наділеного вищою юридичною силою. Складання й обговорення більшості законопроектів відбувалося фактично в «прямому …

Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. Редкол. Патон Ю. Є., Геєць В. М., Левенець Ю. А., Солдатенко В. Ф. та ін. Київ, 2009

5.

… він пійшов пізнїйгае до воєнно – юридичної академії, по іменп Скворцов, Але- ксандр Петрович — захорував, будучи на …

Андрев Л. В туман (пер. Ю.Т.П.). Чикаго

6.

… що помалу укладають ся в юридичні Форми. В кінцї знаний з Фанатизму папа Інокентій УШ приписує … кінці Шпренґер змалював цілий перебіг юридичного процесу, цілий ритуал спосо- бів внвіду, розсліду, тортур і кар … дарстві, мали чари і в юридичній практиці того часу. До них звертали ся не лиш аби …

Антонович В. Чари на Україні. Львів, 1905

7.

… положеннями полі тико правових та юридичних актів України запроваджено чи не весь комплекс прав національних меншин … критеріями: 1) структурною підтримкою плюралізму (юридичним та державним його визнанням; політикою, освітою, засобами масової інформації, які … освіти є держава, а також юридичні та фізичні особи, інші позабюджетні джерела. Згідно з Положенням про … своє пра во на здобуття юридичного статусу корінного народу. Сьогодні статус кримськотатарського народу визначається кількома правовими … питань, пов’язаних з удосконаленням юридичної відпо відальності за порушення законів, які регулюють питання викорис тання …

Актуальні питання вітчизняної етнополітики. Шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду. Під заг. ред. Ю. Тищенко. Київ, 2004

8.

… визначення періоду дитинства як показника юридичного, який обумовлює структуру саме правового захисту дитини для її ефективного …

Актуальні питання сурдопедагогіки. За ред. Л. І. Фомічової. Київ, 2003

9.

… членів яких необхідно відбирати з юридичних та адміністративних чиновників. За потреби може бути сформовано багато подібних … завши маючи потрібний досвід і юридичну підготовку, примушені були б через се фактично порядкування справами Ради … до Ради Народніх Міністрів, б) Юридичним відділом при Раді Народніх Міністрів, в) Редакційно-інформаційним і публікаціонним … Державний Секретар з Товаришами; б) Юридична Рада; в) Департамент Законодавчих Справ з Термінологічною Комісією, Архівом та … порядкування справами Ради Міністрів. II. Юридична Рада 8. Юридична Рада складається під головуванням Державного Секретаря, чи одного з його …

Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 5. Кн. 1. 1914 – 1991. Київ, 2009

10.

… прийняттям спеціального закону, який регулює юридичний статус державної служби та державних службовців, умови виконання ними своїх … закладів післядипломної освіти та інших юридичних осіб, які надають освітні послуги, для здійснення підготовки, перепідготовки та … помічників та референтів Президента України; Юридичної служби Президента України; Економічної служби Президента України; Служби Президента України … 2004) 11. Головдержслужба України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України … надання державних послуг фізичним і юридичним особам, принципи взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та …

Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 5. Кн. 2. 1991 – 2009. Київ, 2009

11.

… буржуазний суд» з усіма його юридичними атрибутами, а на їх місце призначила революційні трибунали, що розгорнули … краю. Наголошувалося, що аж «до юридичного визначення вибраним соймом буде вживатися історична назва «Підкарпатська Русь»; паралельно … набув згідно з чинною тоді юридичною нормою законної сили, розпочала свою діяльність з низки політичних і … Закарпаття та реалізації його автономного юридичного статусу губернатор Підкарпатської Русі Г.Жаткович. Зокрема, сподіваючись на проведення … дослідника історії Закарпаття В.Маркуся, «юридичний статус Карпатської України з жовтня 1938 до березня 1939 рр …

Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 2. Київ, 2009

12.

… за вчинення правових дій, оформлення юридичних актів, офіційних документів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 1853 р., листопада 22. Чернівці. – З … за вчинення правових дій, оформлення юридичних актів, офіційних документів UNTERRICHT über die Verpflichtungen, welche das provisorische … за вчинення правових дій, оформлення юридичних актів, офіційних документів на державні органи, відомства та посадових осіб … за вчинення правових дій, оформлення юридичних актів, офіційних документів і не лише чітко [його] дотримуватися самим … за новою організацією політичних та юридичних установ, враховуючи згоду Моїх міністрів та Мого парламенту, вважаю за …

Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 4. Київ, 2009

13.

… дос татньо великому колі різноманітних юридичних та оповідних джерел. Значну частину цих джерел перекладено на російську … простим вільним франкам. Треба встановити юридичні права та майновий стан літів, їх похо дження, з’ясувати … її території значну державу. Як юридичне джерело ця збірка не має чітко окресленого плану. Закони сформульовано …

Історія середніх віків (І період). Посібник для практичних занять для студентів історичних факультетів. Упоряд. С. Б. Сорочан. Харків, 2001

14.

… царині міжнародних відносин він засвідчував юридичну форму відокремлення й неза­ лежності козацької України від Речі Посполитої … боротьби за еко­ номічну та юридичну незалежність трансформувались під обтяжливим впливом нових умов життя. Деякі верстви … переходів. Тим самим можновладці одержали юридичне обгрунтування й „законні” підстави для повернення своїх селян-втікачів на … етапом феодалізації суспільних відносин і юридичним закріпаченням ве­ ликої маси відносно вільних посполитих. Змінювалося співвідношення між … При цьому дедалі частіше згадувались юридичні норми Литовського статуту. Щ е 1752 р., генеральні старшини С …

Історія України. Під ред. В. А. Смолія. Київ, 1997

15.

… 6. Правознавство Jurisprudence 6.1. Юридичне товариство 1877–1914 рр. Juristically association 122. Кистяковский А.Ф … 6. Правознавство…..16 6.1. Юридичне товариство …..16 7. Педагогічні товариства …..17 7.1. Відділ товариства …

Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. – 2000 р. Т. ІІ, Кн. 9. Київ, 2010

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: