Ієрархічно

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

ієрархі́чно – прислiвник
незмінювана словникова одиниця


Приклади з літератури1.

… прошарок чиновників-адміністраторів у державі; ієрархічно організована система управління державою чи суспільством за допомогою особливого апарату … через обмежену кількість жорстко визначених, ієрархічно ранжованих і функціонально диференційованих груп інтересів, що монополізують представництво відповідних …

Пірен М. І. Публічна політична діяльність. Навч. посібник. Київ, 2009

2.

… регулювати соціальні конфлікти, будувати авторитарну, ієрархічно побудовану корпоративну державу та суспільну структуру з тоталітарною національною ідеологією …

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Історичні нариси. С.В. Кульчицький (відп.ред.). Київ, 2005

3.

… з них функціонувала сама собою, ієрархічно побудованої радянської організації не виникло. Склад рад був плинним, тому …

Нариси історії державної служби в Україні. Київ, 2008

4.

… системі ціннісних протиставлень з аристократичним (ієрархічно-високим), офіційним (державним), інститутиалізованим, святковим тощо стала оформлюватися семантична галузь …

Повоєнна Україна. Нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). У 2-х книгах, 3-х частинах. Кн. 1, ч. 1-2. Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ, 2010

5.

… текстах можна виділити такі групи ієрархічно підпорядкованих між собою лінгвістичних одиниць як елементарні знаки [літери (графеми … в кілька послідовно чи послідовно-ієрархічно розміщених розділів. Цей шаблон широко використовують під час готування понятійних … Під час поділу теми на ієрархічно підпорядковані композиційні одиниці (частини, розділи чи підрозділи) не можна обминати …

Партико З. В. Загальне редагування. Нормативні основи. Навчальний посібник. Львів, 2006

6.

… посадовими особами виконавчої влади. Відомство — ієрархічно побудована вертикаль державних органів різних рівнів та компетенції, що відбиває …

Папакін Г. Історія державних установ України. Урядуючі інституції та державні установи ІХ — початку ХХ ст. Лекції. Київ, 2010

7.

… з терито ріальною експансією й ієрархічно побудованими системами управ ління підкореними народами. Оскільки українські землі ще …

Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність. Український контекст. Київ, 2008

8.

… по нять і постулатів; (2) ієрархічно організована система гіпотез; (3) сукупність змінних, що описують певний фрагмент …

Логіка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін. За заг. ред. проф. В. Д. Титова. Харків, 2005

9.

… система панівних релігійних догматів та ієрархічно – догматична церковна організація, яка їх пропагувала, зайві у справі “спасіння … їхню д умку, співпідвладні строго ієрархічно, залежно від ступеня “благородства” функцій, відведених кожному в суспільному цілому …

Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. Київ, 2000

10.

… будь-який деревний вид утворює ієрархічно підпорядковані системи. У порядку зменшення рангу в деревних рослин розрізняють …

Лісництво і агролісомеліорація. Випуск 114. Харків, 2008

11.

… мовця. Ці структури знань розташовані ієрархічно, опозиційні одна щодо одної, але взаємодіють, забезпечуючи когнітивну природу мови …

Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови. Київ, 2003

12.

… хаос філософ хотів змінити на ієрархічно побудовану структуру буття за принципом служіння долі народу. Це оновлення …

Мартін Гайдеґґер очима сучасників. Київ, 2002

13.

… множини лише будь-якою мірою ієрархічно упорядкована. Чітке визначення поняття нечіткої підмножини введено Заде [41, 42 … одночасно обробку окремої і загальної ієрархічно з’єднаної інформації, а також пропонує принцип ієрархічного програмного управління … собою відкриту структуру, яку можна ієрархічно нарощувати за рахунок зберігаючи вхідних сигналів [20]. Розглянута теорія проектування …

Мараховський Л. Ф. Комп’ютерна схемотехніка. Навч. посібник. Київ, 2005

14.

… збройних підрозділів радянських силових структур, ієрархічно структурованого державно-бюрократичного апарату і повстанської «армії без держави» та …

Український визвольний рух. Збірник 11. Львів, 2007

15.

… тезу про існування п’ятого, ієрархічно найвищого Р. м. с. — текстуального (текстового). Одиниця цього рівня — текст …

Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: