Їзда

Таблиця словозміни

Приклади з літератури

Таблиця словозміни

їзда́ – іменник жіночого роду
відмінок однина множина
називний їзда́
родовий їзди́
давальний їзді́
знахідний їзду́
орудний їздо́ю
місцевий на/в їзді́
кличний ї́здо*


Приклади з літератури1.

… з Женні фон Вестфален, від’їзд до Франції. Маркс співпрацює з «Франконімецькими аналами» А. Руґе. Він …

Арон Реймон. Етапи розвитку соціологічної думки. Київ, 2004

2.

… знято й заборону на в’їзд. Днем раніше Б е н ь я м і н … як Сталін на шістнадцятому з’їзді партії оголосив про ліквідацію як пра­ вого, так і лівого …

Арендт Х. Люди за темних часів. Київ, 2008

3.

… одноrо селянина, що на З’Їзді Просвіт виступив рішуче проти антиукр’Э.їн’Сь кої політики …

Артюшенко Ю. Підстави державної дії. Чікаґо, 1954

4.

… Бердяев о русской философии. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1991. – Ч. 2. – С. 3–31 … с нем. С. Никулина. – СПб.: Изд-во «Лань», 1999. – 224 с. [1943]. Бондар С. В. Історіософія … В. Вундт. Психология народов. – М.: Изд-во «Эксмо»; СПб.: Terra Fantastica, 2002. – С. 9–116. Вундт … Сочинения: в 14 т. – М.: Изд-во соц.-эконом. лит-ры, 1958. – Т. XIV. – 440 c … Избранные сочинения. – М.; Л.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1959. – С. 83–87. Герцен А …

Артюх В. О. Тяглість історії й історія тяглості. Українська філософсько-історична думка першої половини ХХ століття. Суми, 2010

5.

… депутатів. Комісія збиралася на з’їзди у 1757, 1759 і 1760 роках. Була спеціальна грамота Єлизавети … опис запорізьких кордонів. Останній з’їзд відбувся у 1762 році. Запорізька Січ виділила депутатів — осавула Петра … та писаря Артема Кумпана. З’їзд провели після указу Сенату від 7 січня 1762 року, за …

Апанович Не пропала їхня слава. Передумови і наслідки скасування Запорізької Січі

6.

… Можей ко и др. — Минск: Изд во МГМА, 1997. — 35 с. 7. Бодяжина В. И., Жмакин …

Акушерська паталогія. Атлас. Навч. посібник. Запорожан В. М., Міщенко В. П. Одеса, 2005

7.

… чи був партнер у від’їзді протягом останніх 3 місяців; — чи мав партнер інших сексуальних партнерів … Руководство для врачей. — Н. Новгород, Изд во НГМА. — 1998. — 504 с. 8. Маркін Л. Б., Матвієнко …

Акушерство і гінекологія. Підручник. У 2-х томах. Т. 2. Запорожан В. М., Цегельський М. Р., Рожковська Н. М. Одеса, 2005

8.

… них на конференціях та з’їздах анестезіологів, визначає завдання на найближчий рік. 4. Керівником організаційно методичного …

Анестезіологія та інтенсивна терапія. Еталони практичних навичок. Під ред. І. П. Шлапака. Київ, 2006

9.

… иселедованию фра- зеологической системи.— Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1979.— 152 с. Амосова Н. Н … в научном освещении.— 7-е изд.— М., 1956.-511 с. 116. Попов Р. Н. Семаитико-стилистические … 3-є испр. и доп. изд.— М.: Вьісш. шк., 1985.— 231 с. 174. Шахматов А. А … Словарь лингвистичєских терминов.— 2-е изд. стереотип.— М., 1969.— 607 с. 206. Батюк Н. 0. Фразеологічний … пословиц и поговорок.— 2-е изд. стереотип.— М., 1967.—535 с. 211. Коваль А. П., Коптілов …

Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології (1987) OCR

10.

… истории украинского народа. – 2-е изд. – К.: Либідь, 1991. – 400с. 0042. Дович В. А. Українська ідея … В 2 т. – [2-е изд.]. – Симф., 1996. – Т.2. – С.377—384. 0423. Ткачук М … философия “сердца”: Учеб. Пособие. – Д.: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2001. – 84 с. 0968. Крикун В … філософи: Учеб. пособие. – 2-е изд., пере раб. и доп. – Х., 2001. – С. 412 – 413. 1017 …

Бібліографія історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990 – 2004 рр. Упорядник С. Кудра. Київ, 2006

11.

… Пособие к лекциям. = 3-е изд., перераб. и д о п . = К., 1912.— 400 с. 4 … пособие для врачей. — 2-е изд. допол. и з д . = М.: Медицина, 1965. — 215 с. 9 … И.И.Елисеевой.—4-е изд.. лерераб. и доп.? М.: Финансы и статистика, 2000.— 480 с … статисти­ ки: Учебник. 2-е изд.. испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 416 с. 6 … биоп. спец. вузов — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1990. — 352 с. 8 …

Біостатистика. За заг. ред. В. Ф. Москаленка. Київ, 2009

12.

… и др. Биохимия. К.: Вьіщашк. Изд-во при КГУ, 1988.-432 с. 8. ЛенинджерА. Биохимия.-М … В. Дж. Клиническая биохимия. – Москва: Изд-во “БИНОМ”; Санкт-Петербург: “Невский Диалект”, 2000. – 368 с. 12 … патология. – Москва: Медицина. Гос. Мед. Изд-во ПНР, 1967. – 374 с. Частина IV. МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ СПАДКОВОСТІ … Введение в молекулярную зндокринологию. М.: Изд-во МГУ, 1983. – 256 с. 9. Sanger F., ТирруН. The … Фибринолиз (биохимия, физиология, патология). – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1979.-352 с. 2. Возианов А …

Біологічна хімія. Підручник. Губський Ю. І. Київ – Вінниця, 2007

13.

… організовану підчас археологич- пого з’ізду у Харькові у 1902 році, зібрано було багацько старих народніх … укупи з попередніми поселенцями. Осадчий їздив у іМоскву і по його про- ханню поселеньцям дадено було … у Білгород-і він туди їздив. Харьківскі козаки подали у 1667 році цареві прохання, де називають … був хорий або в від’їзді, але він не міг тоді видавати універсалів. Судія відав судовими … Охтиркою, куди мало право в’їзда усе суспільство. Але потім усі землі і отсей ліс узяв …

Багалій Д. І. Історія Слобідської України. Харків, 1918

14.

… Т.А. Кузнецова — 3-е изд. испр. и доп. — М.: Бизнесшкола: Интел-Синтез, 2002. — 384 с … А., Подлесных В. И. — СПб.: ИЗД. дом «Бизнес-пресса», 1999. — С. 66—81. 4. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО … З. Горнев. — Н. Новгород: Б. изд., 1998. — 118 с. 18. Дереповко І. Питання підвищення ефективності функціонування … Я. В. Теория организаций. — М.: Изд-во ГАУ, 1998. 51. Райзберг Б. А., Фатхутдинов Р. А … Н. А. Соломатина. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 669 с. 88 Best books Ageofbook …

Бабічев М. П., Карпенко С. В., Шевчук Є. В. Організація управління промисловим підприємством. Навч.-метод. посібник. Київ, 2004

15.

… 440 Армія 125 Археологічні з’їзди 68 Археологія 333 Архіви 23, 331, 420 Бібліографія 26, 53 …

Білокінь С. І. Довідкова книга з культурної спадщини України. Метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо. Робочий зошит. Київ, 2009

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть лівий Ctrl+Enter.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: