ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

ключову роль у створенні єдиного інформаційного середовища в інформаційному суспільстві відіграє мережа Інтернет. Виникнувши як суто технічний засіб передачі інформації, Інтернет за досить короткий строк перетворився на важливий соціальний феномен. Інформаційна етика як підґрунтя правового регулювання мережі Інтернет.

Інтернет-Проект

…знахідний інтернет-прое́кт інтернет-прое́кти орудний інтернет-прое́ктом інтернет-прое́ктами місцевий на/в інтернет-прое́кті на/в інтернет-прое́ктах кличний інтернет-прое́кте* інтернет-прое́кти*

Інтернет-Видання

Інтернет-вида́ння орудний Інтернет-вида́нням Інтернет-вида́ннями місцевий на/в Інтернет-вида́нні, Інтернет-вида́нню на/в Інтернет-вида́ннях кличний Інтернет-вида́ння* Інтернет-вида́ння*