НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС 2019

ґ) дієслова з основою інфінітива на -оло-, – Дієслова, у яких в інфінітиві перед кінцевим р основи наявний е, втрачають його і в особових формах, і у формах наказового способу: завмер-ти — замр- 118 у, замр-уть, замр-и; те́р-ти — тр-у, тр-уть, тр-и; упе́р-ти — упр-у́, упр-у́ть, упр-и́.

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС НАВЧАЛЬНИЙ ПОСIБНИК 2013

Найбільш надійний спосіб визначити дієвідміну дієслова базований на аналізі основи інфінітива. До ІІ дієвідміни належать дієслова, які в основі інфінітива перед суфіксом -ти мають суфікси -и-, – Якщо основа інфінітива закінчується на суфіксальний голосний -а- (-

ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

Це переважно модальні слова: ймовірніше,мабуть, можливо, як відомо; іменники з прийменниками: на думку вчених, за результатами досліджень,без сумніву; прислівники:на жаль, насамперед,по-перше; дієслова в особовій формі: гадаю, кажуть, припустимо; інфінітив і дієприслівники із залежними словами: сказати б, чесно кажучи тощо.

Самозагорятися

самозагоря́тися – дієслово недоконаного виду Інфінітив самозагоря́тися, самозагоря́тись однина множина Наказовий спосіб 1 особа 2 особа МАЙБУТНІЙ ЧАС 1 особа 2 особа 3 особа самозагоря́тиметься самозагоря́тимуться ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

Промрячити

промря́чити – дієслово доконаного виду Інфінітив промря́чити однина множина Наказовий спосіб 1 особа 2 особа МАЙБУТНІЙ ЧАС 1 особа 2 особа 3 особа промря́чить МИНУЛИЙ ЧАС чол.р.

Прикортіти

прикорті́ти – дієслово доконаного виду Інфінітив прикорті́ти однина множина Наказовий спосіб 1 особа 2 особа МАЙБУТНІЙ ЧАС 1 особа 2 особа 3 особа прикорти́ть МИНУЛИЙ ЧАС чол.р.

Поталанити

поталани́ти – дієслово доконаного виду Інфінітив поталани́ти однина множина Наказовий спосіб 1 особа 2 особа МАЙБУТНІЙ ЧАС 1 особа 2 особа 3 особа поталани́ть МИНУЛИЙ ЧАС чол.р.

Посутеніти

посутені́ти – дієслово доконаного виду Інфінітив посутені́ти однина множина Наказовий спосіб 1 особа 2 особа МАЙБУТНІЙ ЧАС 1 особа 2 особа 3 особа посутені́є МИНУЛИЙ ЧАС чол.р.