Микола Олійник – Леся

Незабаром, на Тамароччині родини, сюди завітала з Гадяча й бабуня Єлизавета Іванівна, з якою Леся часто листувалась. Луцьк, Київ, Варшава, Друскенік, Гадяч… От Шура та, й Старицькі — і Маня, і Люда — тим якось однаково, чи Київ, чи Гадяч, чи ще якесь місто. Місячні ночі у Гадячі, сріблястий Псьол…

Апанович – Гетьмани України і кошові атамани Січі

у місті Гадячі укладено трактат про унію України з Польщею. Дорошенко обіцяв йому Гадяч у «доживотне володіння». Дорошенко наказав відвезти його тіло до Гадяча й поховати в церкві, яку збудував Брюховецький. 29 листопада Карл XII і Мазепа зайняли Ромни, на другий день — Гадяч, фортецю великої стратегічної ваги.

НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ Іван – Князь Єремія Вишневецький

Несподівано старости заповістили Єремії, що Олександер Конецпольський вже оселився в Гадячі, вже господарює на всіх гадяцьких землях. Вишневецький під приводом своїх старостів послав до Гадяча своє військо. Військо несподівано напало на Гадяч і обгорнуло його навкруги, неначе вороже місто.

БОРЩАК Ілько – ІВАН МАЗЕПА. Життя й пориви великого гетьмана

10 жовтня гетьман зачинився з полковниками і відчитував їм договір, підписаний у Гадячі між Виговським і поляками. На другий день гетьман з козаками взяли Гадяч, фортецю великої стратегічної ваги. Через міста Ромни, Гадяч, Прилуки та Лохвицю ішов перериваний фронт шведської армії.

НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІІІ ст.

гетьман зібрав під Гадячем козацьку раду, на яку прибули й комісари Речі Посполитої. На чолі з переяславським полковником Тимофієм Цюцюрою там почалося повстання, що витворило в тилу Виговського промосковські пункти опору в Ромнах, Гадячі, Лохвиці, Полтаві.

Григір ТЮТЮННИК – Вир

Музик аж із самого Гадяча наймав, — Зустрічні хурщики, що везли з Полтави на Зіньків та Гадяч бочки з оселедцями, забачивши сумний поїзд, здіймали шапки. Е, хлопці, чернець уже в Гадячі… — В Гадячі уже чернець.

КУЛІШ Пантелеймон Олександрович – Чорна рада

Воно б же й сталось так, панове, да Сомко видумав Іванцеві гіршу кару: звелів посадити верхи на свиню да й провезти по всьому Гадячу. «Звелів гетьман забрати да везти просто до Гадяча. Вам треба радуватись, а не плакати: не в Гадяч я одвезу вас, а в Хмарище».

Адріан Кащенко – Славне військо

Незабаром після того, 6 вересня 1658 року, в Гадячі Виговський підписав умови згоди з Польщею, за якою з воєводств Київського, Чернігівського та Брацлавського складалося “Велике Князівство Руське”, зі своїм військом, судом та православною вірою; керувати ж тим князівством мав обраний всіма станами гетьман.