ДЖОН СТОРІ – Теорія культури та масова культура

48 Американська маскультура: післявоєнна дискусія 56 Культура інших людей………… ……126 Дискурс і влада: Мішель Фуко та Едвард Сед 130 5. я хотів би окреслити деякі головні напрямки дискусії, що її викликало дослідження маскультури. Шосту дефініцію масової культури надихнула сучасна дискусія щодо постмодернізму.

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Істина тут, як завжди, знаходиться десь у середині, до якої можна дійти шляхом наукових пошуків, змістовних і зацікавлених дискусій та обговорень, емпіричних доказів чи спростувань. Методи навчання – спільна діяльність, пошуки, евристична бесіда, дискусія, різноманітні форми співробітництва суб’єктів і об’єктів навчання.

Архітектура і операційні середовища комп’ютерних систем

Управління дисками (Disk Management). Реалізація файлових систем Апаратні засоби диску (Disk Hardware). Структури даних на диску для файлів. Основна ідея полягає у розподілі даних одного файла по декільком дискам та паралельному виконанні операцій обміну з цими дисками для підвищення швидкості.

Диск-жокей

…жоке́ям знахідний диск-жоке́я диск-жоке́їв орудний диск-жоке́єм диск-жоке́ями місцевий на/у диск-жоке́єві, диск-жоке́ї, диск-жоке́ю на/у диск-жоке́ях кличний диск-жоке́ю диск-жоке́ї

Диск

диск – іменник чоловічого роду відмінок однина множина називний диск ди́ски родовий ди́ска ди́сків давальний ди́ску, ди́скові ди́скам знахідний диск ди́ски орудний ди́ском ди́сками місцевий на/у ди́ску на/у ди́сках кличний ди́ску* ди́ски*

Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

1406 КА Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за борговими цiнними паперами, що придбанi з дисконтом. Дисконт амортизується протягом часу до погашення векселя.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Науковий дискурс як інструмент наукового дослідження: проблемні питання. Рейвард ставить в основу своєї концепції, було б неможливим за відсутності феномена людської мови, дискусії щодо виникнення якої тривають, мабуть, не одне тисячоліття. 79 співтовариства, зокрема це стосується філософського дискурсу постмодерну [315].

Диско-хол

диско-хо́л – іменник чоловічого роду відмінок однина множина називний диско-хо́л диско-хо́ли родовий диско-хо́лу диско-хо́лів давальний диско-хо́лу, диско-хо́лові диско-хо́лам знахідний диско-хо́л диско-хо́ли орудний диско-хо́лом диско-хо́лами місцевий на/у диско-хо́лі на/у диско-хо́лах кличний диско-хо́ле* диско-хо́ли*

Диско-Бар

диско-ба́р – іменник чоловічого роду відмінок однина множина називний диско-ба́р диско-ба́ри родовий диско-ба́ра диско-ба́рів давальний диско-ба́ру, диско-ба́рові диско-ба́рам знахідний диско-ба́р диско-ба́ри орудний диско-ба́ром диско-ба́рами місцевий на/у диско-ба́рі на/у диско-ба́рах кличний диско-ба́ре* диско-ба́ри*