РОМАНЧУК Олег – Зоряний кристал

Їх сутністю є рух, як спосіб існування матерії… …Проведені нами експерименти дають підстави вважати, що час несе в собі організаційне начало, котре передається досліджуваній речовині: було, зокрема, зафіксовано зростання впорядкованості кристалічної ґратки об’єкта досліджень.

Експериментувати

експериментува́в експериментува́ли жін. експериментува́ла сер. експериментува́ло Активний дієприкметник Пасивний дієприкметник Безособова форма Дієприслівник експериментува́вши