Розумовські зустрічі: збірник наукових праць

Государственная служба занятости: история и современность ……… Определено, что Государственная служба занятости Украины входит в систему органов исполнительной властии, обеспечивает реализацию государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Володимир Винниченко – Відродження Нації

Історія насміялася з політично-освічених реальних крутіїв дипльоматів, перевернула до гори ногами всі їхні „реальні” комбінації й підтвердила справедливість позіції, занятої „фантастами”. Всі важніщі орґани урядування й посади в них було занято членами російської ком.

ДМИТРО БАГАЛІЙ – Історія Слобідської України

Воєвода одписав у Москву, що поставити кріпость, окрім городища, ніде, що зменшити її неможливо, бо усе городище занято подвір’ями, а значить, його треба захистити, і що переселенці його не слухають, кріпості не будують, на варти не їздять, у приказну хату вартових не дають, а тільки…