НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІІІ ст.

Зa Любaртa Ґeдимiнoвичa зaзнaє суттєвoї мoдeрнiзaцiї Луцький зaмoк, спoруджeний нaприкiнцi XIII – у пeршiй чвeртi XIV ст.: нaдбудoвується щe пo oднoму ярусу дo йoгo вeж i нa 3-4 мeтри пiднiмaються зaмкoвi стiни, oблaднaнi бiйницями, пристoсoвaними для вжe пoширeнoї нa тoй чaс вoгнeпaльнoї збрoї.

С.РОБІТНИЦЬКИЙ – Спогади та роздуми

Останні роки Луцький КГБ мене не викликав, бо приставив до мене постійного сторожа-наглядача. Але все-таки Луцький КГБ не хотів зі мною попрощатися по-людськи, а спробував наостанку мені напакостити. Я йому розповів, що звертався у цій справі в їхнє Міністерство в 1952 році, коли поступав в Луцький педінститут.

РІПЕЦЬКИЙ Степан – Українське Січове Стрілецтво

Як літописці відомі Василь Дзіковський і Лесь Новіна-Розлуцький. Остап Луцький, такими словами змалював ту незабутню всеукраїнську зустріч: «Яка радість розпирала тоді груди, особливо нам, галичанам, що перший раз найшлися на оспіванім і вимріянім Запоріжжі. 143 [140] Остап Луцький.

Адріан Кащенко – Славне військо

Історик Аполлон Скальковський називає її “Баторієвою” через те, мабуть, що її закладено за часів короля Стефана Баторія; інші ж дослідники не відрізняють її від Старої Січі (Чортомлицької), що існувала й за кошового Івана Сірка, й, навіть малюючи Базавлуцький острів, звуть його Чортомлицькою Січчю.

Журнал Сучасність 1961 – 1991

Камінський, Ізраїль Клейнер, Іван Кошелівець, Юрій Луцький, Василь Маркусь, Джеймз Мейс, Кирило Митрович, Богдан Нагайло, Во¬ лодимир Нагірний, Аркадія Оленська-Петришин, Ліда Палій, Мирослав Прокоп, Роман Рахманний, Ярослав Розумний, Богдан Рубчак, Франк Сисин, Роман Сольчаник, Данило Гусар-Струк.