ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі № 522/9763/17-ц (провадження № 61-3212св19) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/81301913 1.1.3.

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

Лектору-початківцю слід детально ознайомитися з терміноапаратом навчальної літератури, а ще краще – створити словник-мінімум. Щоб розвивати спостережливість, слід ознайомитися з кінесикою (наукою про мову тіла у спілкуванні між людьми). Ознайомитися з працею Є.

Германа Гессе – Гра в бісер

Ти повинен познайомитися з моєю домівкою, з моїми батьками та родичами й побачити, що ми також люди, а не просто ватага світських гультяїв і ділків. Того дня Магістр запропонував йому ознайомитися з великим рукописом, пропозицією, що надійшла від вальдцельського органіста, –

ПРАВИЛА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ У АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДОБАНК»

Перед проведенням операції з використанням Поточного рахунку Клієнт зобов’язаний ознайомитися з діючими Тарифами Банку, які встановлюють оплату за цю операцію. Перед проведенням операції з використанням Вкладного рахунку Клієнт зобов’язаний ознайомитися з діючими Тарифами Банку, які встановлюють оплату за цю операцію.

МОЛДОВАН Валеріан Васильович – Риторика загальна та судова

Слід мати на увазі й особливу зацікавленість потерпілого й підсудного в результатах справи, а також те, що потерпілий і підсудний мали можливість ознайомитися з усіма матеріалами слідчої справи. Із вдалим обгрунтуванням кваліфікації злочину можна ознайомитися в промовах: адвоката І.

АВРАМЕНКО Олег – Заборонені чари

 А тепер ми можемо ознайомитися з усіма матеріалами стосовно плану Дункана? Вони хочуть познайомитися з тобою. Я довідався про його існування і зміг ознайомитися з його вмістом лише тоді, коли обійняв свою теперішню посаду. Лише наприкінці вечірки я наважилася підійти до неї й познайомитися.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у примі- щенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього ві- домостей.

ЯК ПИСАТИ РЕКЛАМНІ ТА PR-ТЕКСТИ Навчальний посібник

Для таких рекламодавців важливо забезпечити донесення свого повідомлення до представників цільової аудиторії, у якої має бути можливість ознайомитися з рекламним текстом повторно, більш детально вчитатися в повідомлення тощо.

ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБСАЙТІВ ДЛЯ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД З МЕТОЮ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОКРАЩЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ

Це дасть можливість швидше побачити допис і ознайомитися з його змістом, де є в тому числі посилання на новини сайту. Окрім того, більшість користувачів, в тому числі релігійна громада, отримують змогу ознайомитися з новоствореним вебсайтом в соціальній мережі, дізнатися більше інформації про діяльність релігійної організації.