Онлайн-перекладач

перекладачі́ орудний онлайнперекладаче́м онлайнперекладача́ми місцевий на/в онлайнперекладачі́, онлайнперекладачу́ на/в онлайнперекладача́х кличний онлайн-переклада́чу* онлайнперекладачі́*

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ Збірник наукових есе учасників наукового стажування

Під час проведення тестування з дисципліни “Українська мова як іноземна” довелося вилучити завдання, що передбачать переклад фраз / словосполучень / речень, адже студенти користувалися синхронним онлайнперекладачем.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ «РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В СУЧАСНОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Оновлений латинсько-український словник онлайн[Електронний ресурс]. – Такий текст перекладу можна вважати відображенням суб’єктивного сприйняття структурно-семантичних особливостей тексту оригіналу перекладачем. В першу чергу, це стосується онлайн-джерел, зокрема преси.

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ – Збірник наукових праць

…провадження є виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання, особи, права інтелектуальної… Підручники для студентів онлайн.