Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

Післ я проход­ женн я I V етап у збільшиї и дов­ жин у колос а і кількіст ь колоскі в у ньом у майж е неможлив о Внесенн я азот у (Г^№9Й) мож е подвоїти кількіст ь зерен у ко­ лосі .

Михайло СТЕЛЬМАХ – Чотири броди

Розповідали, що він цілими днями придивлявся до зарослих пирієм дядьківських нивок та все розмовляв з хліборобами, як хоча б подвоїти вро«• “ Легко сказати — подвоїти!