Володимир Винниченко – Відродження Нації

Не обсаженими лишались Секретарство праці й Торгу та Промисловости. Практика вільного козацтва вже показувала, що вільне козацтво притягало елемент розвинений, революційний і національно свідомий. А той знаменитий державний контроль над промисловостю? Так само в промисловости.

Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

У промисловості зерно пшениці використову­ ють для одержання крохмалю, спирту. Вважаєть­ ся, що чим сильніше розвинений травостій зернобобових, тим бі­ льший вплив їх на врожайність наступної культури. Використовують його на корм худобі, для виро­ бництва круп, у пивоварній промисловості.

СЦІБОРСЬКИЙ Микола – Націократія

В Європі соціалістичний рух викликався реальними соціально-економічними умовами, що їх тут створював уже розвинений промисловий і фінансовий капітал. “акул” фінансового, промислового та аграрного капіталу.

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

— робили спроби пояснити зміни в суспільстві, зумовлені промисловою революцією, розвитком демократичних ідей та інституцій. Чим більш розвиненим є суспільство, чим більш розвинений у ньому розподіл праці, тим більшою є потреба в соціології управління, бо…

МОЛДОВАН Валеріан Васильович – Риторика загальна та судова

…ідеологічної підготовки, третій готує армію, четвертий організовує роботу воєнної промисловості, п’ятий веде дипломатичну підготовку і т. Рескін Хто береться пояснити щось дуже складне людині, розум якої не досить розвинений, той помічає, що людина ця хоч і розуміє кожну окрему частину пояснення…

Суржик для інтеліґенції. Мацюк Р.

У фармацевтичній промисловості, маю враження, „працює“ навіть не стихійний Iнтер, а якась безкарна цілеспрямована… передовий“; на скрайній випадок – розвинений, посунений, поступовий… З тим бранням в лапки русизмів – просто горе.

Іван Кривуцький – За полярним колом

Високий, фізично добре розвинений, здається, 1927 року народження. Дозволяв мені самому без конвою возити машиною хворих на консультації до поліклініки колишнього першого концтабору за промисловою зоною під горою біля рудника 3/6.

ФРАЙБЕРГ Герман – Таємнича Африка

цінна сировина для шкіряної промисловості. Невичерпні запаси морської риби створюють умови для широкого розвитку рибної промисловості. У тварин дуже розвинений інстинкт.

МОДЕРНІЗАЦІЯ НА РИНКУ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

…внутрішнім валовим продуктом на рівні надходжень середнього міста в США побудувати розвинений музичний ринок, що не тільки відкриватиме таланти, але й дозволятиме їм вести… …розвитку блокчейн-галузі та всіх інших галузей, що становлять на сьогодні основу четвертої промислової революції.