У день

у день – іменник з прийменником незмінювана словникова одиниця

Кодекс законів про працю України

На бажання працівника цей день приєднується до щорічної відпустки. У разі розкрадання, недостачі, умисного знищення або умисного зіпсуття матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за цінами, що діють у даній місцевості на день відшкодування шкоди. Строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня.

Володимир ІШКІЛІВ – Імператор повені

Такі чудиська оселяються переважно на горіхових деревах й змушують горішки кричати від болю якраз у день Відсічення голови святого Іоанна Хрестителя". & Споживати їх можна лише тоді, коли зрізано ці рослини у день вшанування блаженної пам’яті святого молільника, просвітителя і цілителя Димитрія.

Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

За кредитом рахункупроводяться суми, якi надiйшли вiд Нацiонального банку України у день зворотної купiвлi, в обмiн на цiннi папери, поверненi банком. За кредитом рахункупроводяться суми, якi надiйшли вiд iнших банкiв у день зворотної купiвлi, в обмiн на поверненi банком цiннi папери.

Псалтир (на українській мові)

^6 Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень. ^9 Сини Єфремові озброєні, що стріляли з лука, повернули назад у день битви. ^5 Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. Благовістіть день у день про спасіння Його. ^6 Удень сонце не опалить тебе, а вночі – місяць.

ЯЧЕЙКІН Юрій – Бiблiйнi пригоди на небi i на землi

Прислужус менi тоненький, як хворостинка, i тихенький, як лякливий подих, хлопчик, за великими очима якого i худенького личка його не видно. Сонце освiтлюс земну твердь удень. Та нiчого такого – пiсеньки мугикала, з квiточок вiночок сплела… Отак ганяла рва Адама день у день по райських хащах, аж поки не надибала на богове Древо.

ВДОВИЧЕНКО Галина – Пів’яблука

– Я усе життя, день у день, протягом години здаю свої особистi нормативи. Комiрчик бабиної сорочки заледве зiйшовся на шиї – чи то фасон такий, чи то бабця була худенька, немов дитина. Одним – вечiрнiй прайм-тайм, а iншим – полудень, коли бiля телевiзора тiльки пенсiонери та домогосподарки!

ВДОВИЧЕНКО Галина – Тамдевін

Вони у нас тиждень жили. Вiн розповiв менi згодом, у день нашого знайомства, що знайшов її за слiдами кровi. Витягнув мене iз темряви у бiлий день. Але знаю, що закiнчити своє перебування на землi вони мали не у стайнi пiд купою старого лахмiття, а у вогнi, у день повного мiсяця.

Володимир Дрозд – Катастрофа

З усієї сили стережешся потоку буденності, а він наздоганяє, засмоктує, й не помічаєш, як тонеш день у день глибше, глибше, і вже немає чим дихати, і вже поволі вмираєш… Я плачу за тиждень уперед». Любий мій, сьогоднішній день у вашім житті знаменитий. Відтоді я наспівував ці слова увесь день.