Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф.

Урожайність пше­ ниці зросла в ці роки до 37,9 ц/га, ця культура забезпечувала поло­ вину валового збору зерна – 24,5 млн. Урожайність пшениці знизилася до 23,2 ц/га, а валовий збір-до 13,5 млн. Рекордний урожай пшениці в Україні був зібраний в 1990 році – 30,4 млн. т, урожайність того року становила 40,1 ц/га.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ ПІД УРОЖАЙ 2019 РОКУ

У рекомендаціях відображено елементи осіннього комплексу як вагомі складові осінньо-польових робіт під урожай 2019 року. Вагомими складовими осінньо-польових робіт під урожай 2019 року є: – Прогнозовані площі посівів озимих культур під урожай 2019 року у Львівській області, тис.

КАТАЛОГ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ ДУ ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ

Урожайність зерна 6,9-8,0 т/га ( за роки сортовипробування) Якість зерна Натура зерна – 763г/л. У р о ж а й н і с т ь Сорт високоурожайний, за даними Нікопольсь- кої сортодільниці за 2008 р. урожайність зерна склала 46,2 ц/га, що на 4,5 ц/га вище порівняно із стандартом – сортом Чернігівський 27.

Михайло СТЕЛЬМАХ – Велика рідня

Свирид Яковлевич говорив, що в Майдані Соболівському комунари осушили заливні плавні і тепер такий урожай збирають… — В Майдані Соболівському, знаю, комунари з плавнів такий урожай гребуть, — А тепер виходить, що свій урожай подвоїш. все міркую, як би такий урожай проса зібрати, щоб усі сусіди роти пороззявляли.

ЗАРУДНИЙ Микола Якович – На білому світі

Умів тримати в руках і учнів, і вчителів, добре й господарював – школа мала величезний сад, і в урожайні роки посланці Бунчука добре торгували фруктами та картоплею. У нас немає машин,- гаряче доводив Гайворон.- Найвищий урожай кукурудзи у нас був – сімнадцять центнерів.