Володимир Винниченко – Відродження Нації

А українство не могло пожалітись на поміркованість політики російського монархічного уряду що до України. Інтеліґенція мусіла замерти, коли було знищено всі джерела її походження: школу, українську мову в урядуванню, літературу. Справа, звичайно, головним робом залежала не від уряду.

ШТЕПА Павло – Московство

Московщина (уряди О. Уряд В. За тих років Московщина діставала всі американські таємниці виробництва найновішої зброї (разом з атомною) не лише від шпигунів, але й офіційно, відкрито від уряду США [1]. Правили нею прислані з Києва воєводи з військом та державними урядовцями.

ХИМИНЕЦЬ Юліян – МОЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ІЗ ЗАКАРПАТТЯ

Події створення окремого уряду для Закарпаття викликали одушевлення у всіх українців, де б вони не жили. Піттсбурзький договір, який забезпечував словакам право рівности з чехами, з окремим словацьким сеймом, власною адміністрацією, судами та словацьку мову по урядах і школах.

Апанович – Гетьмани України і кошові атамани Січі

Запорозька Січ — козацька республіка — залишалася впродовж усього свого існування носієм української державності, її уряд очолювали кошові отамани, ознакою влади яких також була булава. Уряд Османської імперії боротьбу з козаками розцінював як найважчу, найскладнішу і найневідкладнішу воєнну й зовнішньополітичну проблему.

ДИСЕРТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Найвищий рівень розвитку моделі інформаційного суспільства та телекомунікаційних технологій в Японії був забезпечений тим, що японський уряд послідовно запровадив у життя низку законодавчих приписів, якими була сформована правова база з питань стратегії розвитку інформаційних технологій в умовах інформаційної революції.

Адріан Кащенко – Славне військо

Поводилися власники з невольниками не по-людському: годували їх, як собак, на ніч приковували ланцюгами або зв’язували їм руки й ноги й тримали в льохах і хлівах; найгірша ж доля випадала, мабуть, тим, кого турецький уряд забирав на свої військові галери. На протести Запорозького Коша російський уряд не звертав ніякої уваги.

УДОВИЧЕНКО Александр Иванович – Україна у війні за державність

Перед молодим Українським Урядом виникло актуальне тоді питання, а саме – створення Української Національної Армії. Головною перешкодою, що постала перед Українським Урядом у ділянці творення своєї армії, був активний спротив Тимчасового Російського Уряду і його військового командування.

ДМИТРО БАГАЛІЙ – Історія Слобідської України

Московська держава нешвидко, потроху посувала своє погряниччя на південь, хоч тамечки не було ніякої сусідньої держави, котра б володіла землею і мала б свій нарід і уряд. Московський уряд для захисту своїх гряниць будував кріпості. московський уряд збудував на тому урочищі кріпость Валки, інакше Можській острожок.

Тарас Бульба-Боровець – Армія без держави

Отаман Бульба-Боровець, не зважаючи на чимало недоліків та помилок Уряду УНР, з уваги на органічну потребу історичної переємности в державно-творчому процесі, стає на службу Уряду УНР в екзилі і очолює новий етап визвольної боротьби України. Ціла армія та її уряд пляномірно відступили на чужу територію.

Урядовий

урядо́вий – прикметник відмінок однина множина чол.