Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія. Вибрані лекції

Щастний, які стали видатними радянськими мікробіологами. Щастний видав стислий курс мікробіології інфекційних хвороб. Засновником і першим завідувачем її став Сергій Михайлович Щастний, який цю роботу поєднував з посадою директора Бактеріологічного інституту і професора хіміко-фармацевтичного інституту.