Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

Намір поновлювати реєстр щоквартально похвальний, проте вима- гатиме суттєвого постійного інвестування, якщо поставлене завдання має бути виконане належно. Щодо періодичних поновлень реєстру, вони повинні здійснюватися органами ведення Реєстру щоквартально (стаття 22.1).

Конспект лекцій з дисциплін «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ СПРАВИ»

Ці кошти визначають шляхом експертної оцінки, виходячи з галузевої приналежності будови, строків виконання будівельних робіт, прогнозного рівня інфляції та відповідних показників щодо зміни вартості трудових і матеріально-технічних ресурсів у будівництві, які надаватимуться Держбудом щоквартально.

ПОСТАНОВА Про затвердження Правил ринку Відповідно до законів України “Про ринок електричної енергії”

ОСП щоквартально надає Регулятору звіт щодо функціонування ринку ДП та звіт щодо деталізованої оцінки вартості ДП, як це визначено у керівництві з допоміжних послуг.