КОНСПЕКТ з навчальної дисципліни «ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ»

Принцип ефективного тлумачення показує свою специфічну ефективність і в тому, що дозволяє щонайкраще адаптувати мету захисту прав індивіда до мінливих соціальних умов і розвитку суспільства.