ДЖОН СТОРІ – Теорія культури та масова культура

КУЛЬТУРАЛІЗМ Ричард Гоґарт та його книжка «Користь від письменності» 70 Раймонд Уільямс та «Аналіз культури» 80 Е. Томпсон: «Формування англійського робітничого класу» 88 Стюарт Гол та Педі Веннел: «Популярне мистецтво» 91 Центр сучасного культурологічного аналізу 100 4.

СОЦІОЛОГІЯ – Загальний курс

Суспільство аналізується як соціальна система у структурно-функціональному вимірі. Соціологічний аналіз та використання його результатів … 438 23.1. Сутність аналізу соціологічної інформації 438 23.2. В цій першій частині розкриваються і аналізуються основні підходи до структурування системи соціологічних знань.

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Розглядаються в єдиному комплексі основні компоненти процесу навчання військовослужбовців, аналізується їх зміст і напрямки вдосконалення у світлі сучасних дидактичних концепцій. Аналіз сучасної педагогічної літератури свідчить, що існують певні методологічні розбіжності в їх розумінні та науковому використанні.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Загв’язинський, який вважає, що методологія – це «система теоретичних знань, які виконують роль керівних принципів, знарядь наукового дослідження і конкретних засобів реалізації вимог наукового аналізу» [111, с. Назарової вироблений цікавий аналіз історії виникнення термінів «технологія навчання» і «педагогічна технологія» [260].

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – Навчальний посібник

Аналіз психологічної сутності педагогічної діяльності дає можливість сформулювати таке її визначення: професійно-педагогіна діяльність – це діяльність педагога, змістом якої є керівництво діяльністю студентів у навчально-виховному процесі. В сучасній науці причинний аналіз є основним напрямком досліджень.

МОЛДОВАН Валеріан Васильович – Риторика загальна та судова

Аннушкіна «Перша російська «Риторика» (М., 1989), в якій аналізується риторика «Сказання про сім вільних мудростей», « Він не відзначався глибоким всебічним аналізом матеріалів справи, недостатньо надавав уваги висновкам попереднього слідства. У Коні дар психологічного аналізу поєднувався з даром художника слова.

Аналізувати

аналізува́в аналізува́ли жін. аналізува́ла сер. аналізува́ло Активний дієприкметник Пасивний дієприкметник аналізо́ваний Безособова форма аналізо́вано Дієприслівник аналізува́вши

ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

Схема стилістичного аналізу тексту………… Додатки репрезентують схематичне відображення структури стилістики, її зв’язку з іншими науками, цілісного поняття стилістичної системи мови, узагальнюють характеристику функціональних стилів, подаютьалгоритмвиконання стилістичного аналізу тексту.