ЮЩУК Іван Пилипович – Троє на Місяці

– Стартуємо… Зв’язок, сюжет, арфяр, в’юн, цятка, тьмяний, реп’ях, ясно, абиякий, звук, імпульс, огороджений, сифон, азот, ніша, оцінка, хвалити, об’єкт, цілющий, легко, дивно, опора, хід, ячний, м’ята.

ТОЛКІН Джон Роналд Руел – Повернення Короля – Володар Перснів-3

Це, очевидно, вихованець славетних табунів ярла роханського. – Другий зостався при Теодені, ярлі Рохану, і незабаром також прибуде. Ярл повернувся! Як весна по зимі, як сонце в листі, як дзенькіт арфи і гул сурми, як всі пісні світу… Він перевів подих і повернувся до Фродо: –

Микола Хвильовий – Синi етюди

…начальники та замiсники рiзних канцелярiй, прийшов уже голова мiсцевкому i три рядових службовцi, прийшла й органiзаторша жiнок i її органiзацiя: секретарша головного начальника, секретарша головного зама i жiнка головного начальника (остання, як i Марфа Галактiонiвна, нiде не посiдала посади i, як i Марфа Галактiонiвна, доглядала своїх…

Біблія – Старий заповіт

11 І сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І станеться, як ти ввійдеш там до міста, то стрінеш громаду пророків, що сходять з пагірка, а перед ними арфа, та бубон, та сопілка, та цитра, і вони пророкують.

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС 2019

а також усі іменники іншомовного походження на -ер, -ор, -ур (-юр): інжене́р, колекціоне́р, ма́йстер, парфуме́р, фе́рмер, ши́фер, шофе́р; акто́р, дире́ктор, інспе́ктор, профе́сор, світлофо́р, семафо́р; абажу́р, гіпю́р, каламбу́р; іменники з постійно наголошеними -ар (-яр), –

МИРНИЙ Панас – Повiя

З хлiбом управились, а одвезти у мiсто на базар або на ярмарок куди – колоть же така – нi з двору! –  Та як поїхав на ярмарок ще на Варвари, та й досi немає, – Про арф‘янок тiльки й розмови. – Музики послухаємо, на арф‘янок подивимося. –  Объявил, шельма: арфянки будут. Где его арфянки?.. Арфянок подавай!

ТОЛКІН Джон Роналд Руел – Хранителі Персня – Володар Перснів-1

Найчастіше такі споруди зводили мірошники, ковалі, канатники та теслярі – вони ж бо влаштовували собі окремі майстерні або повітки ще за часів норокопання. Він сидів верхи на поні, загорнутий ледь не по самі очі товстим шарфом, щоб захиститися від туману.

Михайло СТЕЛЬМАХ – Щедрий вечір

рукою вiдхиляла насмiшку i вже прислухалась до перепiлки, що, налякавшися серпа, перебиралась з дiтьми в ярину. – Аж бiля яру. Що ти, школяре, скажеш на таке? А надi мною вечiр жменями засiває зорi, а бiля мене арфами бринять пiдмороженi верби, а пiд ногами голубi тiнi бавляться з снiгом, що iскриться…