Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

Наприклад, особа протягом тривалого часу вчиняє хуліганство, грабіж, фіктивне підприємництво та порушення законодавства про бюджетну систему; — Їх фінансування здійснюється переважно за рахунок бюджетних коштів. Стаття 210.Порушення законодавства про бюджетну систему України 1.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Центральна виборча комісія за рахунок коштів державного бюджету може ви- готовляти та розповсюджувати, у тому числі за допомогою електронних (аудіовізу- альних) та друкованих засобів масової інформації, інформаційні матеріали, що на- лежать до загального інформаційного забезпечення виборів.

Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

За рахунками класу 2 облiковуються кредити та аванси (кредити, що не пiдкрiпленi кредитними угодами), субординованi кредити, позики, позички, iншi кредитнi операцiї, бюджетнi кошти, депозити, кошти на транзитних рахунках. За рахунками другого класу окремо видiленi рахунки для облiку коштiв державного та мiсцевих бюджетiв.

Бюджетотворець

…рця бюджетотво́рців орудний бюджетотво́рцем бюджетотво́рцями місцевий на/у бюджетотво́рцеві, бюджетотво́рці, бюджетотво́рцю на/у бюджетотво́рцях кличний бюджетотво́рцю бюджетотво́рці

Бюджетування

бюджетува́ння – іменник середнього роду відмінок однина множина називний бюджетува́ння родовий бюджетува́ння давальний бюджетува́нню знахідний бюджетува́ння орудний бюджетува́нням місцевий на/у бюджетува́нні, бюджетува́нню кличний бюджетува́ння*