Гайдамаччина

гайдама́ччина – іменник жіночого роду (народновизвольний рух XVIII ст.

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС 2019

тобто) та деякими ін.: Як учений, етнограф і фольклорист, Франко все життя з палким інтересом ставився до народної творчості (М. 2, 3 народногосподáрський § 40, п.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ (ЗІ СПОЛУЧНИМ ГОЛОСНИМ ТА БЕЗ НЬОГО)

Варто запам’ятати узвичаєні написання через дефіс: всесвітньо-історичний, державно-монополістичний, народновизвольний, масово-політичний, партійно-політичний, науково-дослідний, науково- фантастичний, суспільно-історичний, суспільно-економічний, соціально- економічний…

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС НАВЧАЛЬНИЙ ПОСIБНИК 2013

Варто запам’ятати узвичаєні написання через дефіс всесвітньо- історичний, державно-монополістичний, народновизвольний, масово- політичний, партійно-політичний, науково-дослідний, науково-фантастичний, суспільно-історичний, суспільно-економічний, соціально-економічний…

ШТЕПА Павло – Московство

Як українська, так і німецька мова не мала нічого спільного з московською азійською народною мовою. На Раді народного господарства в Москві 26 травня 1918 р. Жодний москвин не назвав наш визвольний рух «українським», а завжди чіпляє йому вищенаведені приклади.

РІПЕЦЬКИЙ Степан – Українське Січове Стрілецтво

Ніяка українська політична партія, ні ніхто із політичних діячів – не старались видвигати і актуалізувати української справи у міжнародному аспекті. Та навпаки, війна та визвольний зрив УСС були тою спонукою, яка мусіла до основ потрясти усю духову істоту…

САВЧЕНКО Віктор – Україна масонська

В епоху Олександра Першого вiн був мiнiстром народної освiти (1810-1816 рр.), Капнiст служить при iмперському Департаментi народної освiти у Петербурзi, але у 1918 р. …не закiнчив навчання, Симон Васильович Петлюра з ранньої юностi пiшов в український визвольний рух, став членом Революцiйної української партiї, одним iз лiдерiв української…

Іван КРИВУЦЬКИЙ – ДЕ СРІБНОЛЕНТИЙ СЯН ПЛИВЕ…

Влада багато може простити… Корфанти став головою Польської Народної Партії (PSL)*, Уряд Народної Польщі дотримувався тактики Сталіна і комуністичної партії Союзу. Гарячих точок на планеті було чимало, але ніде визвольний рух не був так жорстоко знищуваний, як під більшовиками.