ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ (ЗІ СПОЛУЧНИМ ГОЛОСНИМ ТА БЕЗ НЬОГО)

…теплообмінний (теплообмін) та ін.; б) складні прикметники, утворені від сполучення іменника та залежного від нього прикметника: сільськогосподарський (сільське господарство), народнопоетичний (народна поезія), західноєвропейський (Західна Європа), східнослов’янський (східні слов’яни), північноукраїнський (північна Україна), мовностилістичний…

ОСНОВНІ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ (словник-довідник філолога)

Нестягнені й короткі прикметники (частково дієприкметники та займенники) у художній літературі виступають елементами фольклорної стилізації, підтримують народнопоетичний лад мовлення, створюють відповіднийритмомелодійний ряд.