ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ – Збірник наукових праць

Призначений для наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, державних виконавців, суддів та практичних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами виконавчого провадження. «Розумність строків виконавчого провадження».

ДАЙДЖЕСТ судової практики Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із трудових відносин

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі № 522/9763/17-ц (провадження № 61-3212св19) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/81301913 1.1.3. Статтею 36 вказаного Закону врегульовано наслідки запровадження тимчасової адміністрації.

Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України

4_42_0}Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 р.; — Після видужання обвинуваченого примусові заходи медичного характеру судом скасовуються, слідство відновлюється і закінчується провадженням на загальних підставах. Тоді провадження у справі продовжується в звичайному порядку ([]

Текст неофіційного перекладу рішення MUHAMMAD AND MUHAMMAD

80982/12) Текст неофіційного перекладу рішення: Обставини справи Справа стосувалася провадження, у результаті якого заявники, громадяни Пакистану, які законно проживають у Румунії, були визнані небажаними іноземцями та депортовані.

ПОРЯДОК функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності

…повідомлення про планове або позапланове припинення провадження господарської діяльності в цілому або за певними місцями провадження такої діяльності, про відновлення провадження господарської діяльності, про всі зміни даних, які зазначались в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ Збірник наукових есе учасників наукового стажування

22 УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ……… ………104 АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОЇ ШКОЛИ ……… Важливо, щоб Процедурний кодекс охоплював найважливіші питання процедури впровадження Морально- етичного мінімуму, такі як: −

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДИНИ ЯК СКЛАДНИК ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Принципово визначальним, якісним параметром оперативно-розшукової характеристики кримінальних правопорушень науковці визначають негласну діяльність як «специфіку доступності злочинів і в цілому кримінальних структур для впровадження конфідентів і використання інших джерел оперативно-розшукової інформації» [4, с.

Правила добровільного страхування фінансових ризиків

Страховик – Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА», створене згідно з Законом України «Про господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування», а також одержало у встановленому порядку ліцензію на провадження страхової діяльності.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Суд, до якого подана позовна заява, невідкладно повідомляє відповідну вибор- чу комісію та комісію вищого рівня (щодо списків виборців — також орган веден- ня Державного реєстру виборців) про надходження позову, відкриття провадження чи відмову у відкритті провадження у справі, а також про ухвалене судом рішення.